EMU en rente

Als de euro er begin 1999 daadwerkelijk komt, worden de renteniveaus in alle aan de muntunie deelnemende landen gelijk. Aan de huidige renteverschillen op de financiële markten kan worden afgelezen hoe groot beleggers de kans inschatten dat de muntunie er daadwerkelijk komt.

Tendeert het verschil naar nul, dan wordt de kans hoger ingeschat. Renteverschillen op de geldmarkt geven bovendien aan hoe groot het vertrouwen op de financiële markten is in de verhouding tussen de Europese munten onderling, die straks in de euro moeten opgaan. Deelname van Duitsland en Frankrijk is cruciaal voor de start van de muntunie. Het hier vertoonde Frans-Duitse renteverschil sinds het Verdrag van Maastricht toont de verschillende crises in de monetaire eenwording van Europa die zich sindsdien hebben voorgedaan. In de huidige cruciale begrotingsmaand september is het tot nog toe erg rustig. Het valt nog te bezien in hoeverre Europa de zwaarste cols in de 'bergetappe' naar de EMU achter de rug heeft.