'Een onaangename discussie'

DEN HAAG, 20 SEPT. In zijn eerste termijn van de algemene beschouwingen noemde VVD-leider Bolkestein een aantal problemen in het asielbeleid zoals het verdwijnen van identiteitspapieren en het niet terugnemen door landen van herkomst van uitgeprocedeerden. PvdA-fractieleider Wallage kwam daar in de tweede op terug.

Wallage: “Voorzitter! Collega Bolkestein heeft (...) een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie als ik het mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten. Dat kwam omdat hij, sprekend over het vraagstuk van asielzoekers, een heleboel klachten en zorgen opsomde, maar ook iets wegliet. Soms is het weglaten van informatie gewoon een vorm van vervalsing.” (...)

Bolkestein: “Ik houd mij in de algemene beschouwingen bezig met de punten waar het moeilijk zit. (..). Dit is het huis van problemen.”

Wallage: “Ja, maar u draagt ook medeverantwoordelijkheid voor het feit dat in de richting van de samenleving ook weleens mag worden uitgestraald dat we oplossingen hebben (...) U probeert een beetje te vissen in de vijver van onrust die altijd rond zo'n vraagstuk aanwezig is.”

Bolkestein: “Ik vind dat een ongerechtvaardigde verdachtmaking (...) die een vieze smaak in onze mond achterlaat. (...) Ik vind de verdachtmaking van de heer Wallage dan ook buitensporig.”

Wallage: “ De heer Bolkestein moet er maar van uitgaan dat bij elke gelegenheid waarin hij selectief winkelt in het vraagstuk van het asielrecht, ik hem op deze wijze tegemoet zal treden.”

H. Janmaat (CD) interrumpeert: “Wij waarderen dat de heer Bolkestein die problemen signaleert. Wij signaleren die al wat langer. Het verschil tussen VVD en CD is echter dat de VVD in de regering zit (...)”

Bolkestein: “Tegen de heer Janmaat wil ik zeggen: hij constateert dat er een verschil is tussen zijn partij en mijn partij. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer dat het geval is. Ik ben beladen met een klassieke opvoeding. Misschien mag ik dit zeggen: non tali auxilio nec defensoribus istis. Niet met zulke hulp en niet met zulke verdedigers.”

Janmaat: “ Dat is prima, maar ik verdedig de kiezers die de CD-fractie hier gebracht hebben en van wie u, eigenlijk met goedkope praatjes, gebruik wil maken.” (...)

Bolkestein: “Ik krijg verwijten van de heer Wallage en van de heer Janmaat. Laten wij het er maar op houden dat datgene wat mijn fractie voorstelt, verstandig is en een goede middenweg weet te vinden.” (...)

Wallage: “Ik wens nooit in één zin met de heer Janmaat genoemd te worden.”(...)

Bolkestein: “Voorzitter! Dit is een buitengewoon onaangename discussie (...)”