BSE mogelijk vanzelf weg; Britten stellen slacht uit van verdacht vee

ROTTERDAM, 20 SEPT. De Britse regering heeft besloten de vernietiging van 147.000 runderen, die mogelijk zijn besmet met de gekke-koeienziekte (BSE), op te schorten, zo heeft een woordvoerder van premier John Major gisteren bekendgemaakt.

Het besluit tot opschorting houdt nadrukkelijk niet in dat van de slacht wordt afgezien, voegde de woordvoerder aan de mededeling toe om een mogelijk harde aanvaring met Brussel uit de weg te gaan.

“Nieuwe wetenschappelijke gegevens noodzaken ons tot verder onderzoek naar de meest wenselijke omvang van het aantal te vernietigen dieren”, aldus de woordvoerder na twee uur beraad van de Britse ministers ten huize van premier Major in Downing Street.

Aanleiding daartoe was een onlangs in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature gepubliceerd artikel van onderzoekers uit Oxford, waarin wordt gepostuleerd dat de gekke-koeienziekte op termijn van vijf jaar 'op natuurlijke wijze' zal verdwijnen. De wetenschappers trekken daaruit de conclusie dat een massale vernietiging van runderen niet nodig is. “Voor dit ogenblik willen we het slachtschema tegen die achtergrond bezien”, aldus de woordvoerder.

In juni kwamen de Europese ministers van Landbouw in het Italiaanse Florence overeen dat een wereldwijde boycot van Brits rundvlees op termijn kon worden opgeheven op voorwaarde dat Londen zou overgaan tot de vernietiging van ten minste 147.000 runderen.

Die vernietiging is volgens de Britse infectieziekte-epidemioloog R.M. Anderson, verbonden aan de afdeling zoölogie van Oxford University helemaal niet nodig, zo blijkt uit het Nature-artikel van hem en veertien co-auteurs over het verloop van de gekke-koeienepidemie in Groot-Brittannië. Anderson concludeert dat de epidemie al ruimschoots over haar hoogtepunt heen is. De laatste nieuwe infecties als gevolg van restanten nog circulerend verontreinigd voedsel zouden waarschijnlijk eind 1994 hebben plaatsgehad. De infecties die daarna zijn opgetreden zijn volgens de epidemiologen het gevolg geweest van overdracht van koe naar kalf. Onlangs werd aangetoond dat BSE optreedt bij ongeveer tien procent van de kalveren geboren uit koeien die binnen een half jaar na de bevalling tekenen van gekke-koeienziekte vertonen. De besmetting van koe op kalf is daarmee te gering om de epidemie met nieuwe infecties in stand te houden, menen de epidemiologen. Tot het jaar 2001 zou de ziekte zich volgens hun berekeningen nog bij 14.000 tot 20.000 koeien openbaren. Als de overdracht van koe op kalf veel voorkomt, voorspellen de onderzoekers 340 nieuwe infecties en 14.000 ziektegevallen van dieren die nu al geïnfecteerd zijn. De Britse epidemiologen gebruikten moderne statistische methoden die zijn ontwikkeld om het verloop van de aidsepidemie te voorspellen.

Brussel heeft gisteren opnieuw duidelijk gemaakt dat aan de Britten geen enkele concessie zal worden gedaan. Eerder deze week besloot de Europese Commissie al niet direct gevolg te willen geven aan de bevindingen van de Britse epidemiologen, kort daarna stelden de Europese ministers van Landbouw - begin deze week bijeen voor de Landbouwraad - dat onverkort wordt vastgehouden aan de afspraken van Florence.

De Europese Unie besloot in maart de Britten een wereldwijd verbod op het exporteren van rundvlees en afgeleide produkten op te leggen, nadat wetenschappers een mogelijk verband hadden aangetoond tussen de gekke-koeienziekte en het ontstaan van het syndroom van Creutzfeldt-Jakob bij mensen, een hersenziekte met dodelijke afloop.