300 militairen omgeschoold tot politieagenten

DEN HAAG, 20 SEPT. Driehonderd militairen die door de reorganisatie bij Defensie hun baan kwijt raken, zullen worden omgeschoold tot politieagent. Het is de bedoeling dat in 1997 de eerste honderd onderofficieren bij de politiekorpsen worden ingezet.

De korpsen behouden wel de eindverantwoordelijkheid over het benoemen van hun personeel. Hierover hebben de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken een principe-overeenkomst bereikt.

Volgens Defensie worden de militairen hoofdzakelijk bij de landmacht wegggehaald. Op termijn verdwijnen bij de verschillende krijgsmachtsdelen zesduizend banen. “Defensie wordt getroffen door een reorganisatie, we moeten ervoor zorgen dat de mensen elders aan het werk kunnen. Het gaat dan met name over onderofficieren bij de landmacht in de leeftijd van tussen de 25 en 35 jaar”, aldus een woordvoerder van Defensie.

De overeenkomst tussen Binnenlandse Zaken en Defensie houdt in dat stapsgewijs driehonderd militairen bij de 25 regionale politiekorpsen zullen worden ingezet. Defensie zal de salarissen tijdens de opleiding en de kosten van de opleidingen voor zijn rekening nemen. Binnenlandse Zaken heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de militairen aan een baan te helpen. De komende weken zullen er vervolggesprekken plaatsvinden tussen de ministeries om de afspraken over opleidingen, salarissen en aanvullende eisen vast te leggen in een convenant. De regionale politiekorpsen staan positief ten opzichte van de plannen. Over drie jaar moet de overheveling zijn afgerond.

De Nederlandse Politiebond (NPB) ziet de voornemens voorlopig niet als een 'coup'. “Het gaat om een zeer klein aantal mensen, maar het is wel zaak dat de korpsen de eindverantwoordelijkheid behouden over de benoemingen. Het mag in de selectieprocedure geen verschil maken of de baan wordt ingevuld door een bakkerszoon, een timmerman of een militair. De ministeries moeten korpsen niet onder druk zetten”, aldus de voorzitter van de bond H. van Duijn.

Van Duijn roept korpsen op afgewogen beslissingen te blijven nemen. “De salarissen en de opleiding worden vergoed door Defensie en ze krijgen een bonus wanneer ze een militair aannemen. We moeten oppassen dat de korpsen geen dollartekens in de ogen krijgen.”

Defensie heeft vorig jaar een dergelijke regeling getroffen met Justitie. Zevenhonderd militairen worden ingezet om met name gevangeniscomplexen te bewaken.