'Weinig hulp schone energie arme landen'

HARARE, 19 SEPT. Er is te weinig financiële steun voor het gebruik van 'schone' energiebronnen zoals zonne-energie. Dit is de conclusie van afgevaardigden uit honderd landen na afloop van een internationale conferentie over duurzame energiebronnen deze week in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe.

De conferentie was georganiseerd door de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties (UNESCO). Op de bijeenkomst werden 300 projecten gepresenteerd voor de komende tien jaar om 2,4 miljard mensen die zonder elektriciteit leven in 59 landen, met name in Afrika, van energie te voorzien.

Deze energie kan worden gewonnen uit natuurlijke bronnen, zoals zon, wind en waterkracht. De praktische toepassing van bijvoorbeeld zonne-energie variëert van oplaadbare batterijen tot draagbare ijskasten en kooktoestellen voor nomaden.

Tot grote teleurstelling van de organisatoren woonden slechts twaalf van de 35 uitgenodigde staatshoofden de conferentie bij. De Maleisische premier, Mahathir Mohammad, bekristiseerde tijdens een voorbespreking het gebrek aan interesse van de geïndustrialiseerde, westerse landen voor de bijeenkomst.

Volgens president Robert Mugabe van Zimbabwe, die de conferentie opende, moet de aandacht van de UNESCO zich met name richten op het vergaren van financiële middelen om de gepresenteerde plannen uit te voeren. Hij zei het te betreuren dat ontwikkelingsbanken gemiddeld slechts drie procent van hun budget besteden aan projecten voor duurzame energie. “Zonder geld blijft dit een papieren tijger”, waarschuwde hij na afloop van de conferentie.

De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, meende dat de wereld niet alleen nieuwe energiebronnen nodig heeft omdat conventionele bronnen het milieu schaden, maar ook omdat deze niet kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energie. “Geschat wordt dat de vraag naar benzine de komende dertig jaar zal stijgen met dertig procent en dat de vraag naar electriciteit tweeëneenhalf keer zo groot zal worden”, aldus Boutros-Ghali. “Nieuwe energiebronnen moeten snel worden gevonden, ontwikkeld en geëxploiteerd.” (Reuter)