Vruchteloos overleg Arafat-Mordechai

TEL AVIV, 19 SEPT. President Arafat en de Israelische minister van Defensie Yitzhak Mordechai hebben gisteravond bijna vier uur met elkaar gesproken aan de Palestijnse kant van de grensovergang Erez, zonder enig concreet resultaat.

Enkele uren voordien werd bekend dat Mordechai zijn goedkeuring had gehecht aan de bouw van 1800 huizen in de ultra-orthodoxe nederzetting Kiriat Sefer, even over de bestandslijn. Dat is gebied dat Israel vrijwel zeker in de eindfase van het vredesoverleg zal opeisen.

Arafat noemde de beslissing onmiddelijk “een nieuwe inbreuk op hetgeen (met de vorige Israelische regering) was afgesproken en getekend”. Daarentegen sprak Dennis Ross, de Amerikaanse coördinator voor het vredesproces. die 's middags Arafat bezocht, alleen van “een probleem dat complicaties opwerpt voor het vredesproces”. Hij nam, tot groot ongenoegen van de Palestijnen, niet de gebruikelijke uitdrukking “obstakel voor het vredesproces” in de mond.

De ontmoeting leverde de aankondiging op dat de reeds lang bestaande Palestijns-Israelische commissie van toezicht in de nabije toekomst over details zal praten. Maar tot precies datzelfde resultaat waren Arafat en de Israelische premier Netanyahu al twee weken geleden gekomen.

Hoewel Arafat na afloop de bijeenkomst “positief” noemde, weigerde hij de vraag te beantwoorden of hij bereid is tot wijzigingen in de overeenkomst over Israels gedeeltelijke troepenaftocht in Hebron. Hij verwees daarvoor naar de commissie van toezicht. Als die tot overeenstemming komt, aldus ook Mordechai, zullen Arafat en hij elkaar weer ontmoeten om andere punten op de agenda te bespreken.

In feite moeten de partijen nog steeds een gemeenschappelijke taal vinden voor Netanyahu's eis dat de joodse kolonisten in Hebron meer veiligheid krijgen, en voor Arafats eis dat het reeds gesloten akkoord onveranderd van kracht blijft. Beide leiders worden op de vingers gekeken door hun achterban en kunnen zich nauwelijks veroorloven hun publieke standpunten, die intussen geloofsartikelen zijn geworden, te veranderen. Zonder twijfel heeft Arafat het het moeilijkst. Het geloof van de Palestijnen in het vredesproces slinkt met de dag - en daarmee ook Arafats geloofwaardigheid.

    • Michael Stein