Uitspraak rechtbank: Fonds moet pil tegen migraine vergoeden

DEN HAAG, 19 SEPT. Ziekenfondsverzekerden die Imigran tabletten gebruiken tegen migraine moeten deze medicijnen volledig door het fonds vergoed krijgen. Bovendien blijft de vergoeding voor Imigran injecties gewaarborgd. Dit heeft de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald.

Imigran is een van de medicijnen tegen migraine en wordt zowel door middel van injecties als in de vorm van tabletten toegediend. Injecties worden door het ziekenfonds vergoed, terwijl voor de tabletten nog een eigen bijdrage wordt berekend. De rechter heeft nu in een bodemprodure die door de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten tegen het ministerie van VWS was aangespannen, bepaald dat voor de vergoeding van Imigran tabletten geen limiet meer mag gelden en deze tabletten volledig vergoed dienen te worden. Gisteren werd verder verklaard dat de vergoeding van injecties gehandhaafd dient te blijven.

Minister Borst (Volksgezondheid) moet de geneesmiddelen op een dergelijke wijze in het zogeheten Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) indelen dat patiënten geen eigen bijdrage voor de tabletten meer hoeven te betalen. In het GVS geldt voor elke groep gelijksoortige geneesmiddelen een gemiddelde prijs, de 'ijkprijs', wat het maximaal te vergoeden bedrag is. Imigran zit nu boven dat bedrag. Patiënten moeten nu de meerprijs voor eigen rekening nemen. Op jaarbasis is dat ongeveer vijfhonderd gulden.

De farmaceutische werking van de tabletten zou veel effectiever zijn dan andere middelen tegen hoofdpijn. Imigran kan aanvallen van migraine onmiddelijk tegengaan terwijl de andere middelen tegen hoofdpijn doorgaans preventief werken. Imigran zorgt ervoor dat de bloedvaten in het hoofd die bij migraine worden vergroot, na het nemen van een tablet weer vernauwen. De rechter vond het “in het licht van de thans bekende feiten niet rechtmatig om de tabletten te clusteren met de andere medicijnen tegen hoofdpijn”.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten gebruiken ongeveer tienduizend patiënten Imigran. De vereniging is “dolgelukkig” met de uitspraak. “De meeste patiënten zullen nu overschakelen op tabletten”, aldus de woordvoerder. De fabrikant van Imigran, Glaxo Wellcome, zal zich beraden of verder juridische stappen tegen VWS zullen volgen. “De schadepost is voor ons zeer groot”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De afgelopen jaren zijn er volgens VWS “erg veel procedures” tegen de indeling van geneesmiddelen in het GVS geweest, maar werd de overheid “meestal” in het gelijk gesteld. Het ministerie van Volksgezondheid wil pas na uitgebreide bestudering van de uitspraak reageren.