Stellingen

De elfstedenkoorts is de enige koorts die toeneemt met afnemende temperatuur.

H. LIMBURG, Rijksuniversiteit Groningen

Tegenover de maatschappelijke kosten die het gevolg zijn van sportblessures staan grote maatschappelijke baten als gevolg van verhoogde creativiteit en produktiviteit door sportbeoefening.

HOYTE C. RAVEN, Technische Universiteit Delft

De toenemende veiligheid van de individuele auto leidt tot een toenemende onveiligheid in het verkeer.

M. VAN MEERTEN, Rijksuniversiteit Groningen

Een echte Leraar zal een deur openen; maar men moet zelf binnengaan.

D.P. POENAR, Technische Universiteit Delft

De computer is net een kind: doet zelden wat je wilt, je moet alles steeds weer herhalen en als hij ziek is, moet je de hele nacht opblijven.

A.C. LINNENBANK, Universiteit van Amsterdam