Staatsbanket

Als ik lees over de commotie die een al of niet bestaande weigering van de Koningin om bij officiële ontvangsten in plaats van wettige echtgenoten van hoogwaardigheidsbekleders hun overspelige vriendinnen voorgeschoteld te krijgen, teweegbrengt, dan wrijf ik mij de ogen uit.

Een uitnodiging 'ten hove' is wel de meest formele die men kan ontvangen; stel je voor dat dààr geen formele eisen gesteld zouden mogen worden.

Over een niet gesanctioneerde verhouding zou - misschien - nog getwist kunnen worden, daar is echter bewust afstand genomen tot het formele huwelijk, maar zolang er een wettige ministers-, gezants- enzovoort vrouw bestaat is die degene die voor de invitatie in aanmerking komt, punt uit. Een huwelijk is nu eenmaal sinds duizenden jaren een maatschappelijke instelling en te dien einde ook geschapen.

    • A.M. Cluysenaer-Witkop