Spelregels

Blackjack

Het kaartspel blackjack lijkt op eenentwintigen. De plaatjes (boer, vrouw, heer) zijn tien punten waard, aas is één of elf punten en de overige kaarten hebben hun normale waarde. De spelers - die met maximaal zeven zijn en boxhouders worden genoemd - spelen tegen de bank, dealer geheten.

De boxhouders zetten hun fiches in, waarna de dealer iedere boxhouder één kaart geeft. Deze blijven open op tafel liggen. Daarna krijgt iedere boxhouder een tweede kaart. De bedoeling is dat de boxhouders 21 punten halen. Wie dit na twee kaarten heeft, heeft blackjack. Als dit niet gebeurt, vraagt de dealer of de boxhouders een derde kaart willen, een vierde enz. Dit doet hij tot de boxhouder past of meer dan 21 punten heeft en dus verliest. Wie drie zevens trekt, krijgt meteen zijn inzet uitbetaald. Daarna gaat het spel verder.

Ook de dealer trekt kaarten. Hij is verplicht door te gaan tot hij 17 of meer punten heeft. Daarna begint het uitbetalen. Wie blackjack heeft, krijgt anderhalf keer zijn inzet. Als niemand dit heeft, krijgt de boxhouder die het dichtst onder 21 zit, één keer zijn inzet. Maar als de dealer evenveel punten heeft als de beste boxhouder, blijft het spel onbeslist. De fiches blijven liggen.

Een boxhouder kan zich verzekeren tegen een blackjack van de dealer, wanneer deze als eerste een aas trekt. De boxhouder zet dan nog eens de helft van zijn inzet op de insurance line. Als de dealer blackjack heeft, verliest de boxhouder weliswaar zijn inzet, maar krijgt hij het dubbele van het 'verzekeringsgeld' terug, zodat hij quitte speelt. Als de dealer geen blackjack heeft, verliest hij het verzekeringsgeld, maar blijft de inzet staan.

Een boxhouder kan zijn inzet verdubbelen, als de eerste twee kaarten 9, 10 of 11 punten waard zijn. Hierna krijgt hij echter nog maar één kaart. Als de eerste twee kaarten dezelfde waarde hebben (bijvoorbeeld twee boeren) kan hij splitsen. Hij speelt dan met iedere kaart apart verder, maar moet wel zijn inzet verdubbelen.

Wie aan het spel wil meedoen maar geen kaarten wil, kan met een boxhouder meespelen. In dat geval zet de speler in op het spel van de boxhouder, maar mag deze op geen enkele wijze beïnvloeden.