Sorgdrager krijgt geen brochure over zelfdoding

DEN HAAG, 19 SEPT. Minister Sorgdrager (Justitie) krijgt geen exemplaar van de 'zelfdodingsbrochure' van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) omdat zij geen lid is van de vereniging.

Sorgdrager had de onlangs verschenen brochure bij de NVVE laten opvragen naar aanleiding van vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA). Die wilde weten of de minister de publicatie van de brochure kon verbieden.

In de brochure, een vertaling van een publicatie van de Schotse zusterorganisatie van de NVVE, staan methodes en middelen beschreven waarmee mensen hun leven kunnen beëindigen. De NVVE heeft als voorwaarde voor de verspreiding van de brochure gesteld dat personen ten minste drie maanden lid moeten zijn van de vereniging. Sorgdrager noch het departement van Justitie is lid van de NVVE. Haar verzoek is dan ook niet ingewilligd, zo heeft Sorgdrager laten weten.

De brochure is sinds deze maand beschikbaar voor leden van de NVVE. De NVVE is met ongeveer 84.000 leden één van de grootste euthanasieverenigingen ter wereld.

Volgens minister Sorgdrager is het niet mogelijk het uitgeven van de zelfdodingsbrochure te verbieden, zo heeft zij inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten. “Het uitgeven van een brochure waarin een methode van zelfdoding wordt beschreven, is op zichzelf niet strafbaar.” Voor een veroordeling wegens hulp bij zelfdoding, volgens artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht, moet worden vastgesteld dat in een concreet geval het overlijden van een persoon het rechtstreeks gevolg is van deze publicatie, stelt de minister. Het openbaar ministerie zal pas tot strafrechtelijke vervolging overgaan wanneer dit verband is vastgesteld. Vooraf kan justitie dus niets uitrichten.

Daarmee volgt Sorgdrager de weg die vorig jaar al werd bewandeld. In 1995 bracht de humanistische stichting De Einder een handleiding uit waarin gedetailleerd werd beschreven hoe iemand zelfmoord kan plegen met de zogeheten plastic-zakmethode. Ook toen bepaalde het openbaar ministerie dat pas kan worden opgetreden als sprake is van een concreet sterfgeval. De NVVE verweet de stichting De Einder toen dat de praktische informatie die werd verschaft “onjuist” was. Zo werd volgens de NVVE ten onrechte gesuggereerd dat die methode, waarbij de betrokkene eerst een grote hoeveelheid slaappillen of kalmeringsmiddelen inneemt en vervolgens een zak over het hoofd vastmaakt met elastiek, “zeker” is.

NVVE-directeur M. Rookhuizen zei twee maanden geleden in NRC Handelsblad dat de zelfdodingsbrochure van de NVVE “echt een noodgreep” is voor de organisatie, “omdat we veel liever zouden zien dat suïcide op een andere manier zou kunnen worden geregeld”.

    • Rob Schoof