PvdA en VVD leggen twist bij over studenten

ROTTERDAM, 19 SEPT. De twist in de coalitie tussen PvdA en VVD over de modernisering van het universitaire bestuur is bijgelegd. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft een amendement ingetrokken dat voor de VVD aanleiding zou zijn geweest om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Met dat amendement wilde de PvdA de mogelijkheid openen dat een student bestuurslid kan zijn van een faculteitsbestuur. Voor de VVD was deze wijziging op het wetsvoorstel Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) onaanvaardbaar.

De beide coalitiepartners zijn nu overeengekomen dat zij de universiteiten zullen oproepen de betrokkenheid van studenten en personeel bij het bestuur zo veel mogelijk tot haar recht te laten komen.

De indiener van het gewraakte amendement, Tweede-Kamerlid W. van Gelder (PvdA), beschouwt het intrekken van het amendement niet als gezichtsverlies. “Wij willen nu door middel van een motie benadrukken dat universiteiten er in hun zelf op te stellen reglementen voor moeten zorgen dat de duidelijke betrokkenheid van studenten en personeel van het grootste belang is. De motie is ook een handreiking richting studenten. Zij maakt expliciet duidelijk wat de bedoeling van de politiek was met dit wetsvoorstel.”

De VVD kan leven met de gevonden oplossing. Het Tweede-Kamerlid J.M. de Vries (VVD) verklaarde voor de radio over de twist met Van Gelder: “Het was uit en het is nu weer aan.”

De fractie van D66 moet nog beslissen wat te doen. D66 steunde het nu ingetrokken amendement, terwijl ook een wijzigingsvoorstel van eigen hand door minister Ritzen in het Kamerdebat onaanvaardbaar werd genoemd. Dat amendement betrof de wens dat het faculteitsbestuur een meerhoofdig bestuur is waarin een student als bestuurslid moet worden opgenomen. Dit nu ging de minister te ver.

De studenten verenigd in het ISO, het Interstedelijk studentenoverleg, zijn “gechocqeerd”. ISO-voorzitter Maarten Stienen: “Wij vinden het ontzettend jammer dat Van Gelder zijn amendement heeft ingetrokken. Met dat amendement zou de noodzakelijke betrokkenheid van de studenten bij het bestuur van de faculteit heel expliciet in de wet hebben gestaan.” Wat er nu overblijft - de mogelijkheid dat een student adviserend lid van het faculteitsbestuur kan worden - gaat het ISO lang niet ver genoeg. Stienen: “ De amendementen overziende vinden wij het rotzooien in de marge. De wet als geheel blijft voor ons onacceptabel.”

De Landelijke Studentenvakbond LSvB is “erg teleurgesteld” in de PvdA. Voorzitter Christel Grimbergen: “De PvdA heeft voor de zoveelste keer verloren van de VVD.” De wet MUB zoals die er nu ligt, met alle amendementen, noemt Grimbergen “heel zwak, nauwelijks een verbetering”.