Provincie wil tweede startbaan in Lelystad

LELYSTAD, 19 SEPT. Luchthaven Lelystad moet een tweede start- en landingsbaan krijgen en de bestaande baan moet worden verlengd. Een plan hiervoor maakte de provincie vandaag bekend. De tweede baan, in het kader van de uitbreiding van de luchthaven tot Business Airport, is volgens de provincie nodig om het groeiende, vooral zakelijk luchtverkeer te kunnen opvangen.

Luchthaven Lelystad ging in 1971 open, met als doel het kleinere vliegverkeer van Schiphol over te nemen. De uitbreiding van de luchthaven tot Business Airport moet de druk op de nationale luchthaven verder verminderen, aldus een woordvoerder van de provincie Flevoland. Tussen 1995 en 2005 neemt het aantal vliegbewegingen in Lelystad naar verwachting toe met ruim 40.000 tot in totaal 168.000 in 2005.

In een eerste fase van de uitbreiding zal een bestaande, oude baan voor zweefvliegtuigen worden verhard. Deze 700 meter lange baan ligt parallel aan de bestaande 1.250 meter lange baan en is bestemd voor de lichtere vliegtuigen. In een tweede fase van het uitbreidingsplan wordt de huidige baan verlengd tot 1.800 meter. Daar kunnen dan vliegtuigen landen met een gewicht van 20.000 kg.

De uitbreiding moet in 2000 een feit zijn. Het ontwerpbesluit ligt nu ter inzage. Er zal een bezwarencommissie worden geformeerd, die een advies zal uitbrengen aan de ministers van Verkeer en VROM, die daarop een definitef besluit nemen over het uitbreidingsplan. Het vliegtuiglawaai zal vooral in noordwestelijke richting opschuiven, aldus de provincie, maar zal voor weinig problemen zorgen aangezien daar nauwelijks woningen staan.

De Milieufederatie Flevoland denkt daar anders over. Samen met bewonersorganisaties in Almere en Lelystad vreest men ernstige geluidhinder en verstoring van de fauna in de omringende natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en het natuurpark Hollandse Hout.