Oproep Britse conservatieven voor steun EU

LONDEN, 19 SEPT. Zes gezaghebbende Conservatieve oud-bewindslieden roepen de Britse regering op zich niet verder af te keren van de Europese Unie. “Het zit in het Britse bloed om te leiden, niet om er vandoor te gaan”, schrijven de zes vandaag in een open brief in de krant The Independent.

“Onze grootste vaderlanders zijn nooit bekrompen nationalisten geweest”, aldus de noodkreet, die is ondertekend door drie voormalige ministers van buitenlandse zaken: Lord Carrington, Lord Howe en Douglas Hurd. Bondgenoten zijn verder ex-premier Edward Heath die Groot-Brittannië in 1973 de Europese Unie binnenleidde, de voormalige vice-premier Lord Whitelaw, en Leon Brittan, oud-minister van binnenlandse zaken en tegenwoordig Europees Commissaris.

De brief volgt nog geen dag nadat minister van buitenlandse zaken Malcolm Rifkind de Europese partners verweet dat ze de Europese Unie met de invoering van een monetaire unie doormidden splijten. Die kritiek werd door Britse politici gezien als aanwijzing dat tegenstanders van verdere Europese samenwerking binnen het kabinet terrein hebben gewonnen. Ook confrontaties tussen Londen en Brussel over de rundvleescrisis duiden er op dat de Britse regering steeds sterker neigt naar de solo-tour.

Met hun brief willen de Conservatieve zwaargewichten voorkomen dat de regering definitief zwicht voor druk van Brussel-haters door Britse deelneming in een Europese munt nog voor de verkiezingen uit te sluiten. Ze voorzien grote politieke schade als Groot-Brittannië zich afwendt van Europa en zich verder isoleert. Ze waarschuwen dat het Verenigd Koninkrijk al eerder in de historie heeft moeten boeten omdat het zich van de Europese eenwording afzijdig wilde houden. “Uiteindelijk zijn we vijftien jaar te laat tot de Europese gemeenschap toegetreden”, schrijven de oud-ministers. “Sindsdien zijn we onophoudelijk bezig geweest die achterstand weer goed te maken. Dat is een fout die we niet moeten herhalen.”

De toekomst van Groot-Brittannië ligt in Europa, en de natie zou de Europese Unie als een kans, niet als een bedreiging moeten zien, aldus de ingezonden brief. Bij voorbaat uitsluiten van Britse deelneming in een Europese munt zou “verraad tegenover het nationaal belang” betekenen. En: “Aansturen op terugtrekking uit de Europese Unie zou flirten met een catastrofe zijn.”

De Britse oppositiepartijen maken dankbaar gebruik van de slepende controverse in de Conservatieve gelederen. “Niet Europa wordt in tweeën gespleten door invoering van een monetaire unie”, zei het liberale parlementslid Menzies Campbell. “De Tory-regering wordt erdoor verscheurd.”

    • Dick Wittenberg