MINDER KANS VO0R SPEELAUTOMATEN

Alle cafetaria's, club- en buurthuizen, sporthallen en videotheken moeten het straks zonder kansspelautomaten doen. Dit is een van de maatregelen tegen gokken waarover het kabinet en de Tweede Kamer het dit jaar eens werden. Wanneer het verbod zal ingaan, is nog onduidelijk. Het kabinet haalt de eerder beoogde ingangsdatum, 1 oktober, niet.

Het wetsvoorstel waarmee het verbod formeel moet worden geregeld, is nog niet voltooid en zal naar verwachting pas in november in de ministerraad worden behandeld. Het zal daarna nog zeker een aantal maanden duren voordat de Wet op de kansspelen van kracht kan worden.

Gemeenten hebben al de bevoegdheid kansspelautomaten in de cafetaria's en andere 'laagdrempelige voorzieningen' te verbieden, maar het kabinet vindt dat dit verbod in het hele land moet gaan gelden.

Onduidelijk is nog hoeveel spelautomaten straks in cafés mogen staan. Het kabinet wilde deze keuze geheel aan de gemeenten overlaten, inclusief de mogelijkheid van een verbod. Nu nog zijn gemeenten verplicht een café-eigenaar ten minste één automaat toe te staan. De Tweede Kamer heeft in juni door middel van een motie uitgesproken dat gemeenten in cafés en andere 'hoogdrempelige gelegenheden' twee spelautomaten moeten toelaten. Het kabinet is niet erg gelukkig met deze uitspraak, omdat daarmee de gemeentelijke zelfstandigheid wordt beperkt. Ongeveer 300 gemeenten zouden, als de Kamer haar zin krijgt, meer speelautomaten moeten toestaan dan ze nu doen. Het kabinet beraadt zich of het de motie van de Kamer wel zal uitvoeren.

Een andere maatregel van het kabinet betreft de automaten zelf. Ze moeten aan allerlei technische voorwaarden voldoen om te bereiken dat het doorspelen voor gokkers minder verleidelijk wordt. Zo mag een speler niet meer dan 50 gulden inzetten zonder dat het spel wordt onderbroken en per handeling mag hij ook niet meer dan dit bedrag winnen. Na iedere automatische betaling geldt een wachttijd van vijftien seconden, waarin de automaat niet bespeelbaar is. Apparatuur op de automaat om geld te wisselen wordt verboden.

Het kabinet wil verder dat er niet meer landelijke, permanente kansspelen en loterijen komen dan er nu zijn. Nieuwe vergunningen worden niet afgegeven.

De maatregelen zijn te vinden in de nota Kansspelen herijkt*. Het kabinet kondigde daarin maatregelen aan die het gokken binnen de perken moesten houden. In de wetenschap overigens dat overheidsmaatregelen niet in alle opzichten afdoende kunnen zijn, gezien de “technologische en internationale ontwikkelingen”.

Het kabinet had nog twee redenen om terughoudend te zijn met krasse maatregelen. Terugdringing van legale mogelijkheden zal, vreest het kabinet, alleen maar meer illegaal aanbod uitlokken, gezien “de immer aanwezige menselijke speelzucht”. Bovendien had het kabinet ook een ander belang op het oog bij de regulering van de kansspelmarkt: dat van “de beneficiënten, inclusief de staatskas”.

* De nota 'Kansspelen herijkt' is op te vragen bij het ministerie van Justitie, 06-8051.