Middelloon

Uit NRC HANDELSBLAD van 12 september blijkt dat de overheid overweegt de WW-uitkering te baseren op het gemiddelde loon (de zgn. middelloon-WW) in plaats van het laatst verdiende loon. Argument is dat oudere werknemers zo gemakkelijker een stapje terug zouden doen.

Als het echter werkelijk de bedoeling zou zijn oudere werknemers te stimuleren korter te gaan werken dan zou men beter uit kunnen gaan van het hoogst verdiende loon in plaats van het gemiddelde. Voor AIO's (zoals ikzelf), die in het eerste van hun vier jaar beneden het minimumloon verdienen en dan geleidelijk opklimmen, zou dat ook een stuk redelijker zijn. Binnen het huidige opleidingssysteem zijn AIO's zelden op tijd gepromoveerd en een middelloon-WW zou de financiële onderwaardering van hun werk alleen nog maar verder vergroten.

    • David Niemeijer