Loting

De heer Wilbrink ('Voor loten aan de universiteit bestaat geen redelijk alternatief', 12 september) heeft mij eindelijk overtuigd. “Selectie is zelf niet produktief, het sorteert alleen maar.”

Voor elke baan dus voortaan geen dure selectie meer, doch deze laten vervullen door een bij loting aangewezen kandidaat. Dit motiveert werkzoekenden om te solliciteren, bovendien wordt zo een groep langdurig werklozen zonder vooruitzichten voorkomen.

Politieke functies worden verdeeld onder de kandidaten op basis van loting, het is immers onwaarschijnlijk dat de beste stemmentrekker ook de beste politicus is.

Het Nederlandse voetbalelftal wordt voortaan eveneens op basis van loting samengesteld, daarmee is tevens vriendjespolitiek van de trainer uitgesloten.

Ook dient bij zwangerschap de eicel voortaan niet meer door de snelst zwemmende spermatozoa te worden bevrucht doch dient dit te worden overgelaten aan een middels gewogen loting uitverkorene, mits deze voldoet aan de basiseis van het op eigen kracht passeren van de baarmoederhals.

    • A. van Dalen