Kritiek van Santer op uitblijven hervorming

BRUSSEL, 19 SEPT. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, heeft uitgehaald naar de lidstaten van de Europese Unie die te weinig voortgang boeken bij de hervorming van de Unie. Santer deed dit gisteren tijdens zijn 'state of the union': een toespraak bij de opening van het parlementaire jaar van het Europees Parlement.

Volgens Santer loopt door de aarzelende opstelling van de lidstaten de uitbreiding naar Oost-Europa gevaar. “Er zijn vraagtekens te stellen bij de toewijding van de lidstaten om de problemen aan te pakken”, aldus de Commissievoorzitter. Volgens Santer kunnen de verdragsherzieningen niet worden doorgeschoven naar een tweede onderhandelingsronde, omdat die zou samenvallen met de uitbreidingsbesprekingen. “We kunnen ons geen tweede generale repetitie permitteren”, aldus de Luxemburgse oud-premier.

De onderhandelingen over de hervorming van de EU, de zogeheten Intergouvernementele Conferentie (IGC), begonnen in maart. Tot nu toe werden nauwelijks concrete resultaten geboekt. Op 5 oktober, tijdens een extra top in Dublin, moet de IGC een nieuwe impuls krijgen. Maar velen zijn sceptisch over de vooruitgang die op zo'n topontmoeting kan plaatshebben. Vooral Groot-Brittannië stelt zich minimalistisch op tijdens de IGC-besprekingen.

Ook Europarlementariërs hekelden gisteren het gebrek aan voortvarendheid. Parlementsvoorzitter Klaus Hänsch (socialist) kritiseerde lidstaten die te veel hun nationale belangen voorop stellen. “Wie de Europese Unie omvormt tot een politieke zelfbedieningszaak, legt een hypotheek op de toekomst van de Unie.” Gijs de Vries, voorzitter van de liberale fractie, waarschuwde dat de geloofwaardigheid van de EU afkalft. “De Unie vervalt in een organisatie van doelen zonder middelen, van beloftes zonder gevolgen, van woorden zonder actie”, aldus De Vries. Hij stelde voorts dat hoe minder geloofwaardig de Unie is, hoe kleiner de kans dat het resultaat van de IGC-onderhandelingen wordt geratificeerd. “En als de de afspraken van de IGC niet worden geratificeerd, dan wordt de toetreding van landen als Polen en Hongarije nog verder uitgesteld.”