Brits nationaal belang ligt in Europese eenheid

De Britse krant The Independent publiceert vandaag een brief van de voormalige bewindslieden Sir Leon Brittan, Lord Carrington, Edward Heath, Geoffrey Howe, Douglas Hurd en William Whitelaw.

Vandaag vijftig jaar geleden gaf Winston Churchill een positieve internationalistische visie op de toekomst van Europa - een Britse Conservatieve visie - die een krachtige uitwerking had op het bijeenbrengen van een verscheurd continent. Destructief nationalisme moest plaats maken voor een nieuwe politiek van samenwerking, geleid door een Groot-Brittannië dat vol zelfvertrouwen was en dat een overwinning had behaald.

Die boodschap staat vandaag nog even goed overeind als een halve eeuw geleden. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve Britse betrokkenheid bij een sterke Europese Unie de beste garantie is voor blijvende internationale zeggenschap en welvaart. Van Washington tot Tokio telt de politieke stem van Groot-Brittannië, omdat wij cruciaal zijn voor, en niet los staan van, de belangen van ons continent. Economisch gezien hangt ons streven om het ondernemend centrum van Europa te worden af van het bestaan van een geïntegreerde markt waarop wij een volledig en actief aandeel hebben.

De Britse toekomst is die van een betrokken lidstaat van een onderling samenhangend Europa, als een land dat de Europese Unie als bron van mogelijkheden ziet en niet als een bedreiging. We moeten als natie en als volk het vertrouwen vinden om een succes te maken van ons Europese lot. Het Britse instinct is om te leiden, niet om weg te lopen. Onze grootste patriotten zijn nooit kleine Engelanders geweest.

De tragedie van Churchills toespraak in Zürich was dat die, te lang, geen vorm heeft geven aan ons naoorlogse Europa-beleid. We probeerden ons te distantiëren van Europa in plaats van er actief vorm aan te geven, zoals we hadden kunnen - en hadden moeten - doen. Onze huiver heeft ons onze positie gekost bij het ontwerpen van een nieuw Europa. Onze behoedzaamheid is ons duur komen te staan in het ontwerp van een nieuw Europa. We hebben ons uiteindelijk vijftien jaar te laat bij de Europese Gemeenschap aangesloten. Sinds die tijd zijn we steeds bezig geweest om onze achterstand in te halen.

Dat is een fout die we niet opnieuw moeten maken. Als we nu niet tot Britse deelname aan de Europese munteenheid zouden besluiten, zou dat verraad betekenen aan ons nationaal belang. Spelen met de gedachte aan een terugtrekking uit de Europese Unie is spelen met vuur. Als we ons daarentegen verplichten een positieve rol te spelen in het Europese leiderschap, dan zouden we op de meest passende wijze eer betuigen aan de visie die Churchill in Zürich onder woorden heeft gebracht.

  • Douglas Hurd
  • William Whitelaw
  • Geoffrey Howe
  • Edward Heath
  • Lord Carrington
  • Sir Leon Brittan