Beeldscherm

'Vage klachten aan het beeldscherm', zo luidt de kop van een artikel in het profiel over personal computers (NRC HANDELSBLAD, 5 september).

'Vaag'? Het lijkt wel of we in de dokterskamer zitten tegenover de huisarts of specialist die nog nooit van het Repetitive Strain Injury syndroom (RSI) gehoord heeft! Vaag misschien voor deze arts, maar zeker niet voor de patiënt die pijn in armen, pols, elleboog en/of schouders heeft en om hulp vraagt. Evenmin vaag is het toekomstperspectief van arbeidsongeschiktheid dat deze patiënt riskeert als hij/zij niet tijdig adequaat behandeld wordt.

Zou het anders kunnen? In de Verenigde Staten, Canada en Australië wordt RSI al jarenlang zal ziekte erkend en bestaan er gespecialiseerde RSI-klinieken. Behandeling is wel degelijk mogelijk, mits RSI in een vroeg stadium onderkend wordt.

Juist de ontkenning van RSI door onze Nederlandse geneesheren en -vrouwen, maakt RSI wat de Amerikaanse arts Pascarelli in zijn boek over RSI de preventable tragedy noemt. En persoonlijke tragedies veroorzaakt RSI zeker: angstgevoelens omdat men bang is zijn baan kwijt te raken en ook daarwerkelijk kwijtraakt, omdat geen pen of muis meer vastgehouden kan worden zonder pijn en tragedies in het dagelijks leven, omdat je kind je je kind niet op kunt tillen of een auto niet meer kan besturen.

De computer is in de ogen van RSI-patiënten wel degelijk de oorzaak van RSI. Echt ziek worden we pas als onze eerste 'vage' klachten niet op tijd door artsen onderkend en behandeld worden. En wrang is het wel om je leven lang opgescheept te zitten met pijn en ellende die voorkomen handden kunnen worden!

    • A. van Staa