VVD; Loting studenten meteen afschaffen

DEN HAAG, 18 SEPT. Voorzitter Bolkestein van de Tweede-Kamerfractie van de VVD vindt dat minister Ritzen (Onderwijs) het lotingsysteem aan de universteiten moet afschaffen. Hij zou dit vanmiddag naar voren brengen in zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen.

Volgens Bolkestein is de commissie die Ritzen heeft ingesteld om het lotingsysteem te onderzoeken overbodig. “De VVD verwacht van deze minister dat hij de gewogen loting zonder dralen afschaft”. Bolkestein noemde het huidige systeem “een tombola”.

In zijn bijdrage liet de VVD-fractievoorzitter zich verder kritisch uit over de gelden die worden besteed om het broeikaseffect te verminderen. Voor dit doel wil het kabinet minister De Boer van milieu 750 miljoen gulden extra ter beschikking stellen. Volgens Bolkestein moeten de CO2 -problemen op wereldschaal worden aangepakt. Hij herinnerde eraan dat Nederland minder dan één procent bijdraagt aan de uitstoot van CO -gassen en zei dat het geld om de vervuiling tegen te gaan bijvoorbeeld beter in Polen kan worden uitgegeven.

Het Nederlandse bedrijfsleven behoort volgens hem nu al tot een van de meest energie-efficiënte ter wereld. “Eenzijdige Nederlandse maatregelen kunnen contraproduktief worden als bedrijven uitwijken naar landen waar lagere milieu -en energie-eisen gelden.”

Over de Miljoenennota was hij vol lof. Waarderende woorden had hij voor zijn partijgenoot en minister van Financiën, Zalm. “Eindelijk een minister van Financiën die ons niet met cijfers terroriseert, maar die ons van de terreur van de cijfers bevrijdt.” Hij herhaalde dat Nederland zich zal moeten verzetten tegen een versoepeling van de toelatingscriteria voor de Economische en Monetaire Unie. Als dit leidt tot te weinig landen voor de EMU in 1999, moet Nederland desnoods aansturen op uitstel. “Nederland mag zijn gulden niet opofferen voor een zwakkere munt”, zei hij.

Bolkestein vindt dat de Nederlandse regering zich er bij de Verenigde Naties voor moet inspannen dat de termijn van de huidige secretaris-generaal Boutros Ghali niet wordt verlengd. Deze heeft volgens hem gefaald. De VVD-leider meent dat Nederland recht van spreken heeft bij de VN, omdat het land met een bijdrage van 1,3 miljard gulden “de tweede of derde donor” is van de organisatie. De ontwikkelingshulp aan Suriname moet wat hem betreft beperkt worden tot humanitaire hulp en activiteiten die direct aan de bevolking ten goede komen.