Veiling Aalsmeer wordt gesplitst

AALSMEER, 18 SEPT. De structuur van de bloemenveiling in Aalsmeer, het grootste bedrijf onder één dak ter wereld, zal ingrijpend worden gewijzigd. Kern van de veranderingen is dat het huidige bedrijf in twee delen wordt gesplitst.

Er komt een internationale 'marktplaatsorganisatie' , waarin het huidige veilbedrijf als spil blijft functioneren. Zowel leden als niet-leden kunnen daar terecht. Daarnaast komt er een sterk internationaal opererende, nieuw op te zetten 'marketing en sales-organisatie', waarvan alleen eigen leden gebruik mogen maken.

Bestuur en directie van de bloemenveiling hebben dat gisteren bekend gemaakt. Met de plannen is een grootschalige heroriëntatie afgerond.

De omzet van de veiling Aalsmeer liep vorig jaar terug met 1,4 procent naar ruim 2,4 miljard gulden. Toch verhandelde de veiling drie procent meer bloemen en planten dan het jaar daarvoor. Dat komt door een toenemende druk op de prijzen, die volgens veilingvoorzitter Kuipers wordt veroorzaakt door een toename van de wereldproduktie van sierteeltprodukten. Het deel dat daarvan via Nederlandse bloemenveilingen wordt afgezet neemt af en er is sprake van tegenvallende consumentenbestedingen op een aantal Westeuropese markten.

Landen als Kenia, Colombia en Zimbabwe komen met steeds meer aanbod, terwijl de wereldvraag zich niet in hetzelfde tempo ontwikkelt. Daarnaast geven consumenten op belangrijke exportmarkten als Duitsland minder uit aan bloemen en planten. De rendementen van de aan de veiling verbonden kwekers en handelaren staan daardoor onder druk en de positie van de Nederlandse bloemen- en plantenveilingen loopt dus al enige tijd gevaar.

Aanleiding tot de ingrijpende wijzingen waartoe nu wordt besloten zijn - naast die toenemende internationale produktie - ook de groeiende afzetkansen via het grootwinkelbedrijf en nieuwe kanalen als bouw- en doe-het-zelfmarkten en tuincentrumketens. Bovendien treedt de consument steeds mondiger en veeleisender op, hetgeen de producenten tot verdere innovatie dwingt. De veiling dreigt daardoor een station te worden dat steeds vaker wordt overgeslagen.

Door verschillende manieren te kiezen om sierteeltprodukten op de markt te brengen wil Aalsmeer haar positie op de wereldmarkt verstevigen en uitbouwen. Het huidige veilbedrijf gaat deel uitmaken van een bredere internationale marktplaatsorganisatie die daarnaast gaat bestaan uit een 'electronisch vraag- en aanbodsysteem', dat moet zorgen voor een 'virtuele marktplaats' en een sterk kosteneffectief facilitair bedrijf. Aalsmeer hoopt daardoor de jaarlijkse omzet flink op te schroeven.

De nieuwe marketing- en salesorganisatie moet zich primair richten op grootschalige marktpartijen, zoals het grootwinkelbedrijf. Die organisatie moet de leden verder van adviezen, applicatie en logistiek gaan voorzien en nieuwe produkten helpen ontwikkelen.

De invoering van de plannen zal een periode van vier tot zes jaar gaan vergen. De huidige directeur maakt daarbij op eigen verzoek plaats voor een nieuwkomer. De kosten voor de doorvoering van de veranderingen vergen een investering van enige tientallen miljoenen guldens.

Bij de bloemenveiling werken 1.800 mensen. Volgens bestuur en directie zullen door de nieuwe plannen geen banen in gevaar komen. In Nederland heeft Aalsmeer op het gebied van sierteeltprodukten een marktaandeel van 55 procent. In Europa is dat aandeel beperkt tot tien procent en in de hele wereld omvat dat aandeel zo'n vijf procent.