'Solidariteit kent dit neo-liberale kabinet niet meer'

DEN HAAG, 18 SEPT. De 64 wethouders en gemeentelijke fractievoorzitters die de enquête over de koers en het leiderschap van het CDA terugstuurden, gaven ook ruimschoots toelichting op hun antwoorden. Hieronder een greep uit de gemaakte kanttekeningen.

Stelling: Het is noodzakelijk dat het CDA de komende kabinetsperiode terugkeert in de regering.

“Eens. Het negeren van het CDA is een affront ten aanzien van een groot deel van de Nederlandse bevolking dat zich inzet voor een genormeerde samenleving.” “Eens. De oppositie komt toch niet uit de verf”. “Eens, want solidariteit kent dit neo-liberale kabinet niet meer. Sociale verzorgingstaat is vrijwel afgebroken. Dit kabinet is teveel een ploeg met achterhaalde neo-liberale beginselen.” “Oneens, want regeren kan alleen als het CDA daar zowel qua programma als qua bemanning en ondersteuning aan toe is.”

Stelling: Het CDA moet zich meer profileren als schild voor de zwakken.

“Eens. Het CDA kan zich nooit genoeg profileren als schild van een meer dan kwetsbare doelgroep.” “Eens. Daar is het CDA al mee bezig, maar media hebben onvoldoende aandacht hiervoor. Zelfs FNV laat zich inpakken door 'paars'.”

Stelling: Omdat het CDA over ethische vraagstukken zoals gezinspolitiek, euthanasie en drugsgebruik radicaal anders denkt dan D66, kan het CDA voorlopig niet met deze partij in één regering zitten.

“Oneens, hoewel D66 niet bepaald een natuurlijke bondgenoot is.” “Eens. D66 is en blijft een subcultuur van 1 generatie”. “Oneens. In de politiek is niets onmogelijk maar een dergelijk samengaan is onwaarschijnlijk, omdat D66 straks getalsmatig nauwelijks meer van betekenis zal zijn, tenzij ze bij toeval in een wippositie zitten.”

Stelling: De oppositierol van het CDA komt voldoende uit de verf in de Tweede Kamer.

“Oneens. Inhoudelijk nog te veel op zoek. Geen duidelijk gezicht.” “Oneens. Blaffen tegen een voorttrekkende karavaan heeft weinig zin.” “Oneens. Gaat wel wat beter, echter teveel oppositie om de oppositie, aan 'castratie' en 'autootje pesten' e.d. verhalen heb ik geen behoefte/doet de partij geen goed/te geforceerd.” “Eens. Na een aarzelende start gaat het nu beter.” “Oneens. Wat steviger mag best. Benut uw kansen. Wel constructief blijven. Paars kan het beste uit zichzelf uiteenspatten.” “Oneens. Rosenmöller doet het uitstekend maar is niet van het CDA. Durf je nek uit te steken.” “Eens. De oppositierol is na een zo lange regeringsperiode heel moeilijk. Ik vind het gedrag in de Tweede Kamer dapper en redelijk.”

Stelling: De lijsttrekker voor de volgende verkiezingen zou moeten zijn....

“Zaak van de partij en niet van de pers.” “Heb op dit moment geen enkele reden om mee te werken aan weer een anti-(of pro) Heerma-verhaal.” “Zoeken we nog. Moet TV-uitstraling hebben. Indien niet te vinden: De Hoop Scheffer.” “Lodders: een vrouw met inhoud, stijl en een geweldige uitstraling. Een vrouwelijke lijsttrekker bij nota bene het CDA, zal bij PvdA en VVD tot lichte paniek leiden.” “Heerma: namelijk degelijk, betrouwbaar, zonder poe-ha. Doet het steeds beter.” “Wijffels, in elk geval iemand die het CDA niet zo voor joker zet zoals Heerma. Het zal iemand moeten zijn met charisma, goede timing, en een prima zelfpresentatie.”

Stelling: De Tweede Kamerfractie van het CDA moet na de volgende verkiezingen met minstens de helft worden vervangen.

“Onzinnige vraag”. “Eens, nieuw bloed is nodig vooral vanuit de dagelijkse lokale praktijk.” “Eens, met een hard kruisje op 'eens'. Ik heb me de afgelopen jaren teveel geërgerd aan zwakke beurten op tv en in de Kamer om iets anders te kunnen concluderen.” “Eens, want de selectie van de huidige CDA-Kamerleden vond ik zeer merkwaardig. Alles draaide om Brinkman. Kieskringvoorzitters liepen met lijstjes van Brinkman in hun binnenzak.”

Bij Personalia konden respondenten onder meer hun geloofsachtergrond, hun politieke functie en de grootte van hun gemeente invullen. Eén deelnemer schreef: “Sinds 15 juni j.l. oud-wethouder en oud-fractievoorzitter. P.S. Ben op zoek naar werk!”