PVDA; Stijging van lage inkomens gewenst

DEN HAAG, 18 SEPT. Het besteedbaar inkomen van middengroepen en mensen met lage inkomens moet de komende jaren groeien, en niet, zoals de afgelopen jaren, min of meer gelijk blijven. Dit zou fractieleider Wallage van de PvdA vanmiddag bepleiten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

“Ze horen de cijfers over groei en winsten, over salarissen en afkoopsommen aan de top, en ze willen er zo langzamerhand ook wel eens wat meer op vooruit gaan”, zei Wallage over de midden- en lagere inkomensgroepen. Hij noemde de plannen van VVD-leider Bolkestein om alleen de hoogste inkomensgroepen te bevoordelen door de vermogensbelasting af te schaffen “onverantwoord”.

Wallage ontvouwde verder het plan om bedrijven fiscaal aan te moedigen om langdurig werklozen in dienst te nemen, of juist te straffen als ze dat niet doen. Als er geen bereidheid is van het bedrijfsleven om meer werklozen van deze categorie aan de slag te helpen, moet er een tweede golf van 40.000 of nog meer zogeheten 'Melkertbanen' in de collectieve sector komen, zo stelde Wallage. Het bedrijfsleven moet daaraan volgens de PvdA meebetalen. Alvorens daartoe besloten wordt moet het kabinet echter eerst de bereidheid nagaan bij het bedrijfsleven om 'een verbond van welwillenden' te sluiten, om meer langdurig werklozen in de marktsector aan een baan te helpen.

Walage hekelde verder het huidige systeem van de milieu-heffingen dat volgens hem te weinig rekening houdt met het gedrag van burgers. Omdat veel van die heffingen vast zijn, worden burgers niet aangespoord er milieu-vriendelijker gedrag op na te houden. Door een deel van de milieubelastingen variabel te maken, zou hierin verbetering kunnen worden gebracht.

De PvdA-fractie wil tussen de 25 en 30 miljoen reserveren voor extra uitgaven in de huursubsidie. Het geld zou gericht moeten worden ingezet voor enkele groepen zoals alleenstaanden met kinderen. De extra uitgave zou deze groepen gemiddeld zo'n 180 gulden per jaar opleveren. Voor de thuiszorg wil de PvdA 75 miljoen extra reserveren om wachtlijsten weg te werken.

Wallage drong vanmorgen verder aan op een verlenging van de aanwezigheid van de IFOR-troepen in het voormalige Joegoslavië. Tevens wil de PvdA-fractie dat de Tweede Kamer zich intensief gaat bemoeien met de vraagstelling voor het onderzoek dat het RIOD gaat doen naar de toedracht van de val van de moslim-enclave Srebrenica.