Positieve beoordeling vanaardwetenschappen

ROTTERDAM, 18 SEPT. De Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht zijn als beste uit de bus gekomen bij een beoordeling van het onderzoeksterrein aardwetenschappen in Nederland. Een internationale commissie van deskundigen heeft over dit onderzoek aan Nederlandse universiteiten een rapport opgesteld, Earth Sciences in the Netherlands, dat vanmiddag is gepubliceerd.

De Landbouwuniversiteit Wageningen is een goede derde, gevolgd door de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoeksprogramma 'Processing of secondary raw materials' onder leiding van prof. W.L. Dalmijn (grondstroffentechnologie) in Delft kreeg voor drie van de vier aspecten de kwalificatie 'uitstekend'. De commissie keek naar wetenschappelijke kwaliteit, produktiviteit, relevantie en perspectief van de onderzoeksprogramma's.

De kwaliteit van het aardwetenschappelijk onderzoek in Nederland is naar internationale maatstaven hoog, maar deze reputatie komt onder druk te staan als faculteiten in verband met bezuinigingen verder moeten inkrimpen. Dit meldt de commissie onder voorzitterschap van prof. dr. H. van der Laan.

Het rapport is verschenen onder auspiciën van de VSNU, de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten.