Parijs en Bonn eens over EMU

KEMPTEN, 18 SEPT. Frankrijk en Duitsland zijn het in principe eens over een stabiliteitspact, dat begrotingsdiscipline van de deelnemende landen aan de Economische en Monetaire Unie na 1999 moet garanderen. Dit heeft de Duitse minister van financiën Waigel gezegd na afloop van Frans-Duits overleg in de Zuidduitse plaats Kempten.

Zowel Waigel als zijn Franse collega Arthuis onderstreepten dat Frankrijk en Duitsland eind volgend jaar op een begrotingstekort zullen uitkomen van maximaal 3 procent. Dat is een van de voornaamste toetredingscriteria voor de EMU.

De Frans-Duitse bijeenkomst had plaats in de aanloop naar de informele Ecofin, de halfjaarlijkse vergadering van Europese ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken, die dit weekeinde in het Ierse Dublin plaatsheeft. Daar wordt onder meer overlegd over het stabiliteitspact, een nieuw wisselkoerssysteem voor de verhouding tussen de toekomstige 'euro' en valuta's van de landen buiten de muntunie, en over de begrotingen van de EU-landen. Waigel zei er gisteren van uit te gaan dat er komend weekeinde vooruitgang zal worden geboekt bij het overleg over het stabiliteitspact. De bij het overleg aanwezige president van de Franse centrale bank, Trichet, zei voor het einde van dit jaar een Europees besluit over het stabiliteitspact te verwachten. In dit pact, een oorspronkelijk Duits idee, verplichten de bij de muntunie aangesloten landen zich ertoe het begrotingstekort binnen de maximaal toegestane 3 procent te houden. Een stabiliteitsraad, bestaande uit de muntunie-landen, zou op die begrotingsdiscipline toe moeten gaan zien. Trichet noemde het stabiliteitspact van groot belang voor het vertrouwen in de toekomstige muntunie. De Franse minister Arthuis, die vandaag zijn begroting voor 1997 presenteert, zei dat de Franse regering rekent met een economische groei van 2,3 procent volgend jaar. Waigel hanteert een prognose van tussen 2 procent en 2,5 procent. (AP, AFP, DPA, Reuter)