Lokale CDA'ers wensen te regeren

DEN HAAG, 18 SEPT. Het CDA moet na de verkiezingen van 1998 weer gaan regeren. Dat vindt een overgrote meerderheid van de lokale CDA-politici die meewerkten aan een peiling van deze krant over koers en leiderschap van het CDA. Overigens schatten de meeste respondenten de kans dat het CDA gaat meeregeren klein.

Net als over de vraag wie de toekomstige lijsttrekker moet zijn, lopen de mening uiteen over de partijkoers. De helft van de inzenders is voor verlegging van de koers in progressieve dan wel confessionele richting; minder dan de helft is tegen koerswijziging. Er bestaat weinig animo voor een conservatievere koers. Slechts 2 van de 64 lokale christendemocratische politici zijn daar voor.

Bijna alle respondenten kunnen zich vinden in de stelling dat het CDA zich meer moet profileren als “schild van de zwakken”. Ook de stellingen dat de partij meer het belang van gezinspolitiek en kleinschaligheid moet benadrukken, en de verdere privatisering van de sociale zekerheid een halt moet toeroepen, vinden brede instemming. Tegen de stelling dat de bijbel meer als richtsnoer moet worden genomen voor het politiek optreden van de partij bestaat meer bezwaar: twintig inzenders zijn het daarmee oneens. Die mening wordt vaak gemotiveerd met de opmerking dat dit al voldoende duidelijk is.

Opmerkelijk is de weerzin die een relatief groot percentage inzenders heeft tegen D66. Bijna de helft van de inzenders is het eens met de stelling dat het CDA voorlopig niet met D66 in één coalitie kan zitten, omdat deze partij anders denkt over gezinspolitiek, euthanasie en druggebruik. Dat is opvallend voor een politieke groepering die blokkades van andere partijen bij coalitievorming altijd heeft afgewezen.

De meeste lokale CDA-politici uit de peiling blijken tevreden te zijn over de relatie met het partijbestuur. Sinds de verkiezingsnederlaag van 1994 houdt de partijtop meer rekening met de mening van het lokale partijkader, zo blijkt. Dat was overigens ook een van de aanbevelingen van de commissie-Gardeniers die de oorzaken van het verkiezingsdebacle onderzocht.

Verdeeld, tenslotte, zijn de reacties op de stelling dat er een limiet gesteld moet worden aan het aantal asielzoekers dat jaarlijks tot Nederland wordt toegelaten. Voorstanders van beperkte toelating vinden dat dit in internationaal verband geregeld moet worden.