Jongen (16) krijgt 6 jaar voor moord

LEEUWARDEN, 18 SEPT. De rechtbank in Leeuwarden heeft gisteren een zestienjarige jongen uit Beetsterzwaag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechter paste het strafrecht voor volwassenen toe. De jongen vermoordde in mei zijn vierjarige buurmeisje nadat hij haar seksueel had misbruikt. Het vonnis was conform de eis.

Rechter C. Daan-Van Brink motiveerde de zware straf met het argument dat het belang van de nabestaanden en de samenleving in dit geval zwaarder moet wegen dan het belang van de dader.

De moord op het meisje werd ontdekt toen de moeder van de dader het lijkje vond in de kast van haar zoon. Zij waarschuwde de politie. De jongen bekende zijn buurmeisje eerst te hebben misbruikt en vervolgens met een mes te hebben gedood. Volgens psychiaters van het Pieter Baan Centrum in Utrecht is hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

A. van Vliet, onderzoeker jeugdstrafrecht aan het Willem Pompe-instituut in Utrecht noemt de straf “wel erg fors”. “Het zou voor een volwassene al een zware straf zijn, laat staan voor een jongen van zestien.”

Het bevreemdt haar dat de rechtbank van Leeuwarden geen gebruik heeft gemaakt van de nieuwe straffen in het jeugdstrafrecht, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de dader volgens haar zwaarder is gaan wegen.

De maximumduur van de nieuwe 'jeugdmaatregel', op grond waarvan kinderen in een jeugdrinrichting kunnen worden geplaatst, is zes jaar. “Het kinderstrafrecht is er niet voor niets. Men gaat ervan uit dat je kinderen anders moet straffen dan volwassenen, en dan vooral minder zwaar. Anders neem je hun wel een heel groot deel van hun jeugd af.”