Groen Links; Samenleving lijdt onder pragmatismeDoor een onzer redacteuren

DEN HAAG, 18 SEPT. Het kabinet-Kok zet alles op de euro, de rijksbegroting voor 1997 is streng en het beleid daardoor te mager. Dat vindt fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks). “In de ijver om Nederland te kwalificeren voor de EMU is ons land het braafste jongetje van de klas”, zou hij vanmiddag tijdens de algemene en politiek beschouwingen zeggen.

De oppositiepartij wil dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor verbetering van het leefmilieu, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en huursubsidie. GroenLinks wil dit financieren door het EMU-tekort minder te verlagen dan het kabinet en een aantal belastingmaatregelen die de schatkist geld kosten niet door te laten gaan. De Miljoenennota 1997 presenteert een EMU-tekort van 2,2 procent van het bruto binnenlands produkt; GroenLinks gaat uit van een tekort van 2,95 procent waarmee Nederland een fractie onder de plafondwaarde van 3 procent uitkomt.

Omdat Nederland zich met de begroting 1997 wil kwalificeren voor de EMU “dreigt het debat zich te vernauwen tot discussies over middelen. Niet over een publieke confrontatie tussen waarden”. Volgens Rosenmöller is niets zo fnuikende voor de samenleving als louter 'pragmatisch' en 'zakelijk' te zijn. “In de praktijk komt dat al snel neer op een gebrek aan visie en uiteindelijk is het een vrijbrief voor opportunisme. Wie zijn ideologische veren afschudt, heeft voor hij het weet de bezielende uitstraling van een geplukte kip.”

GroenLinks wil met name meer aandacht voor de creatie van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en kleinere klassen in het basisonderwijs. De door het kabinet voorgestelde accijnsverhoging wil GroenLinks niet gebruiken voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Het kabinet zou via een verhoging van de huursubsidie extra geld moeten uittrekken voor de sociale minima.