Generale koopt meerderheid Tractebel

De Generale Maatschappij verwerft een meerderheid in de Belgische energiegroep Tractebel. De Generale, die met 40 procent al de hoofdaandeelhouder was, neemt nu nog eens 25 procent over van de Waalse financier Albert Frère. Daarmee komt een groot deel van de Belgische energiesector in Franse handen.

De Vlaamse overheid heeft inmiddels belangstelling getoond voor deelname in Tractebel, mits ze ook zeggenschap krijgt. Vlaanderen zou liever niet zien dat de Franse Generale Maatschappij zo'n dominante positie krijgt in de Belgische energiesector. Tractebel is een nutsbedrijf dat actief is in de afvalverwerking en het heeft daarnaast een dominerende positie op de elektriciteits- en gasmarkt.