Frans tekort komt in '97 uit op 2,9 procent

PARIJS, 18 SEPT. De Franse regering rekent op een begrotingstekort over 1997 dat onder de EMU-norm van 3 procent blijft (iets minder dan 250 miljard francs). Dat moet lukken door bevriezing van de overheidsuitgaven in absolute termen en eenmalige bijzondere bijdragen van onder meer France Télécom en de spaarbanken.

Premier Juppé bood president Chirac vanmorgen de begroting 1997 aan tijdens de wekelijkse vergadering van de ministerraad. De gisteren in Beieren nog eens herhaalde vaste wil de EMU-citeria te halen, heeft de regering ertoe gebracht enkele bijzondere baten mee te rekenen voor de vaststelling van het begrotingstekort. Voor binnenlands gebruik, op de lopende rekening, worden deze meevallers niet meegerekend.

De Franse kiezers worden tegemoet gekomen door een verlaging van de inkomstenbelasting voor in totaal 25 miljard francs (ruim 8 miljard gulden). Daar staat tegenover dat de vorig jaar tot 20,6 procent verhoogde btw ongewijzigd blijft en de accijns op benzine en tabak omhoog gaan.

Per saldo hoopt de regering ongeveer 6000 ambtenaren minder in dienst te hebben eind 1997. Er zullen meer banen verdwijnen, maar bij het hoger onderwijs zouden er 2600 bij mogen komen. Om de ambtenaren tegemoet te komen heeft de premier aangekondigd dat de loonstop van vorig jaar wordt losgelaten. Dat zal nieuwe bezuinigingen vragen op de departementale begrotingen die nu al 60 miljard francs moeten inleveren.

De regering mikt op een groei van 1,3 procent dit jaar en 2,3 procent in 1997. Gezien de negatieve groei van de economie in het tweede kwartaal en weinig tekenen van herstel, wordt die groei door onafhankelijke waarnemers optimistisch geacht. De Franse regering heeft die groei èn de lage rente nodig om het tekort in de hand te houden. De 37,5 miljard francs bijdrage van France Télécom betekent een verplichting van de staat aan toekomstige gepensioneerden van het te privatiseren telefoonbedrijf; ook dat soort kosten lijken tijdbommen onder deze en volgende begrotingen. De franc daalde in een reactie licht op de Europese markten.

    • Marc Chavannes