Correcties & Aanvullingen

Fotobijschriften

In het artikel Gij zult niet aanraken (Zaterdags Bijvoegsel van 14 september, pagina 4) zijn in de fotobijschriften de namen van W. Corsmit en J. Lucieer verwisseld.

Specialisten

In de begrotingskrant van dinsdag 17 september staat bij de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (pagina 30) dat minister Borst hoopt dat specialisten “nog deze kabinetsperiode onder contract van het ziekenhuis komen, waarmee de positie van vrijberoepsbeoefenaar verdwijnt”. Daar had moeten staan dat Borst hoopt “dat er een verdere integratie tussen specialisten en ziekenhuis zal plaatsvinden, waarbij de arbeidsrelatie met het ziekenhuis hun eigen keus blijft”.