CDA; Meer geld voor opbouw economie

DEN HAAG, 18 SEPT. De CDA-fractie heeft een tegenbegroting opgesteld die tot 690 miljoen gulden aan extra uitgaven leidt. De plannen zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau. Er is gezorgd voor voldoende dekking. Het CDA wil 315 miljoen gulden extra uittrekken voor versterking van de economische structuur. Daarvan wordt 40 miljoen gebruikt voor het aanstellen van duizend extra leerkrachten in het beroepsonderwijs met ingang van september 1997.

Om de co-financiering van Europese projecten in grensgebieden veilig te stellen wordt 50 miljoen gulden toegevoegd aan de begroting van minister Wijers (Economische Zaken). Brussel legt daar dan 50 miljoen gulden bij uit de structuurfondsen. Verder wordt 50 miljoen gulden extra uitgetrokken voor technologieprojecten in het midden- en kleinbedrijf.

Veel kritiek heeft het CDA op de zogeheten 'Melkertbanen'. Ook laagbetaalden hebben volgens het CDA recht op “een normaal loon volgens de CAO”. Fractievoorzitter E. Heerma zou vanmiddag namens de CDA-fractie voorstellen om de voorgenomen uitbreiding van de Melkertbanen in 1997 met 400 miljoen gulden te beperken. In plaats daarvan zouden er “echte banen” moeten komen in de zorgsector (“handen aan het bed”) en ten behoeve van de veiligheid op straat. In totaal wordt voor deze “echte banen” in de collectieve sector 225 miljoen gulden uitgetrokken. In totaal komen er minder “echte banen” bij dan er “Melkertbanen” zouden bijkomen, maar deze echte banen worden wel beter gehonoreerd, aldus Heerma.

Om de handhaving van de koopkracht van gezinnen met kinderen op minimumniveau te garanderen, trekt het CDA 100 miljoen gulden uit voor toeslagen aan de minima. Flexibele werknemers krijgen van het CDA sneller recht op WW (kosten 50 miljoen gulden). Behalve op Melkertbanen wil de CDA-fractie bezuinigen op overheidsvoorlichting: Ster-reclame, voorlichtingsborden langs de weg (150 miljoen gulden). Verder als dekking 100 miljoen uit “beperking wachtgeld onderwijs”.

Heerma heeft kritiek op het nieuwe pensioenstelsel, zoals dat door het kabinet wordt voorgesteld. Heerma spreekt van een 'Kok-tail' en vreest grote gevolgen als de pensioenplannen van het kabinet doorgaan. Aanvullende pensioenen zijn volgens Heerma uitgesteld loon. Afspraken daarover zijn volgens het CDA een zaak van werkgevers en werknemers.