CDA-kader ziet in Heerma geen leider

DEN HAAG, 18 SEPT. Lokale CDA-politici wijzen fractievoorzitter E. Heerma in de Tweede Kamer af als nieuwe lijsttrekker. De verdeeldheid onder christen-democratische wethouders en fractieleiders in gemeenteraden over de vraag wie de nieuwe partijleider moet worden is groot. Relatief de meeste stemmen gaan op voor vice-partijvoorzitter T. Lodders-Elfferich.

Uit een peiling van NRC Handelsblad onder honderd CDA-wethouders en fractievoorzitters in 43 gemeenten blijkt verder grote ontevredenheid over de prestaties van de 'eigen' Tweede-Kamerfractie. Een meerderheid van de 64 respondenten vindt dat ten minste de helft van de fractie na de komende verkiezingen in 1998 moet worden vervangen. De gedachte te streven naar 'verjonging', door vooral kandidaten van onder de veertig op de lijst te zetten, wordt in grote meerderheid afgewezen.

Van de 64 respondenten kiezen er 17 voor Lodders als lijsttrekker. Zij was enige tijd waarnemend partijvoorzitter na het aftreden van W. van Velzen, begin 1994. In die laatste hoedanigheid zegde zij in augustus 1994 de toenmalige partijleider, E. Brinkman, de wacht aan. Brinkman blijkt overigens nog steeds populair. Met tien stemmen heeft hij onder lokale politici evenveel aanhang als vice-fractievoorzitter J. de Hoop Scheffer. Heerma wordt door negen respondenten als toekomstige lijsttrekker genoemd. De voorkeuren gaan verder uit naar achtereenvolgens oud-minister van Buitenlandse Zaken en Eurocommissaris H. van den Broek, Rabo-bankier H. Wijffels, de voormalige Rotterdamse havenwethouder R. Smit, voorzitter van het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen G. Jansen, oud-minister van Buitenlandse Zaken P. Kooijmans, oud-minister Ruding van Financiën, en het Kamerlid A. Bijleveld-Schouten. Oud-premier R. Lubbers wordt door geen niemand als mogelijke lijsttrekker beschouwd. De gedachte in zee te gaan met meerdere lijsttrekkers, waarmee gespeeld wordt in kringen van het partijbestuur, krijgt steun van twee ondervraagden.

Het CDA liet vanmorgen weten weinig waarde te hechten aan de peiling. “Voor ons bevat de uitslag geen nieuws”, zei de woordvoerster van de partij.

    • Frank Vermeulenen Kees Versteegh