Brussel wijkt niet voor Londen in conflict over BSE

BRUSSEL, 18 SEPT. Na de Europese Commissie hebben gisteren ook de ministers van landbouw duidelijk gemaakt geen genoegen te nemen met een afzwakking van de maatregelen tegen de gekke-koeienziekte.

De Britse premier Major staat hierdoor voor een lastig dilemma. Tijdens de twee dagen durende raad heeft de Britse minister van landbouw, Douglas Hogg zijn veertien collega's ervan proberen te overtuigen dat grootschalige vernietiging van mogelijk besmette runderen niet langer nodig is. Aanleiding daartoe is een onderzoek dat experts uit Oxford recent hebben gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin zij stellen dat de bovine spongiforme encephalopathie - een dodelijk verlopende hersenziekte bij runderen - tegen het jaar 2001 van zelf zal zijn verdwenen. De Britten willen daarom de afspraken herzien, die de ministers in juni in Florence zijn overeen gekomen. Dat gebeurde overigens nadat de Britten uit protest tegen de maatregelen voortdurend elke besluitvorming binnen de Unie met veto's hadden geblokkeerd.

Bonn heeft gedurende de raad laten weten tot geen enkele concessie bereid te zijn, zolang niet volstrekt duidelijk is dat aan het Britse rundvlees geen gevaar meer zit. Dat gevaar zou inhouden dat door de consumptie van rundvlees mensen kunnen worden geïnfecteerd met de degeneratieve hersenziekte. De Belgische minister van landbouw Karel Pinxten meent dat de EU onmiddellijk elke financiële tegemoetkoming, die is bedoeld om Britse boeren door de crisis heen te helpen, moet staken als de Britten zich niet aan de afspraken van Florence houden. Landbouwcommissaris Franz Fischler wees erop dat de extra slacht van ruim 140.000 Britse runderen, die op 1 augustus moest beginnen, een essentieel onderdeel is van die afspraken. Hogg stelt dat ook andere lidstaten zich niet houden aan de afspraken. “Een aantal landen gaat verder dan waar het exportverbod in voorziet,” stelde Hogg gisteren. Zo zou Duitsland eenzijdig hebben besloten de grenzen te sluiten voor stierensperma en Frankrijk grondstoffen weigeren voor de cosmetica-industrie.