Britse regering neemt afstand van EU; Rifkind: monetaire unie splijt Europa

LONDEN, 18 SEPT. De Conservatieve Britse regering neemt in de aanloop naar de verkiezingen afstand van de Europese Unie. Die boodschap verspreidde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Malcolm Rifkind, vanmorgen in een radio-interview voor de BBC.

Hij liep daarin vooruit op de Churchill-lezing die hij vanmiddag om vijf uur in Zürich zal houden. Rifkind waarschuwt dat invoering van de Europese monetaire unie tot groeiende verdeeldheid in Europa zal leiden. “Zo'n verdeeld Europa was niet wat de geestelijke vaders voor ogen stond”, aldus de tekst die Rifkind uitspreekt op de universiteit van Zürich, dezelfde plaats waar de Britse ex-premier Winston Churchill vijftig jaar geleden zijn beroemde pleidooi voor “een Verenigde Staten van Europa” hield.

Dat Londen voor confrontatie kiest met Brussel blijkt ook uit de voorbereidingen voor de kabinetszitting van morgen. Hooggeplaatste ambtenaren verwachten dat het kabinet morgen het akkoord eenzijdig opzegt dat de Europese landen drie maanden geleden in Florence hebben gesloten om de Europese rundvleescrisis te bezweren.

Volgens die afspraak zou Groot-Brittannië 125.000 runderen extra slachten in een poging de gekke-koeienziekte uit te bannen. In ruil daarvoor stemde de Europese Unie in met een gefaseerde opheffing van het mondiaal exportverbod op Brits rundvlees.

Deze week probeerde Groot-Brittannië tevergeefs de Europese partners te bewegen op die afspraak terug te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft volgens de Britten aangetoond dat zo'n extra slachting weinig zinvol is. Groot-Brittannië wordt door de grote Europese partners al jaren gezien als schizofrene natie die zowel binnen als buiten een verenigd Europa wil blijven.

Die verscheurdheid weerspiegelt ook de grote verdeeldheid over Europa binnen de twee grootste partijen. Sinds de Euroscepticus John Redwood vorig jaar tijdens een leiderschapsverkiezing de handschoen opnam tegen premier John Major zijn de tegenstanders van verdere Europese integratie binnen de Conservatieven aan de winnende hand.

Volgens de tekst van Rifkinds lezing heeft Groot-Brittannië nu eenmaal een andere kijk op de Europese eenwording dan Duitsland en Frankrijk. “De weg van integratie moeten we niet sneller of verder vervolgen dan onze bevolking wenst te gaan.” Ook waarschuwt hij dat invoering van een Europese munt de Europese Unie doormidden zal splijten, “of het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet aan die monetaire unie meedoet”.

Ongeveer de helft van de lidstaten en alle twaalf landen uit Midden- en Oost-Europa die zich hebben aangemeld als leden zullen “vele, vele jaren”, aldus Rifkind, niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die aan deelneming in een Europese munt zijn gesteld.

    • Dick Wittenberg