Begroting

HET FINANCIEELE DAGBLAD

[Het is] niet ondenkbaar dat het technocratische, zakelijke element in de beleidsvoering de komende jaren de boventoon blijft voeren. De eenzijdigheid van zo'n benadering draagt het gevaar in zich dat het beleid dat zo'n veertien jaar geleden werd ingezet, op onderdelen te ver wordt doorgevoerd. Een reactie de andere kant op, bijvoorbeeld in de vorm van een te krachtige loonontwikkeling, zou het gevolg kunnen zijn.