Begroting

HET PAROOL

De forse collectieve sector blijft door zijn grote omvang nog steeds noodzakelijke andere uitgaven, in het bijzonder investeringen in nieuwe ontwikkelingen, belemmeren. En juist de toekomstige problemen die opgelost moeten worden zijn angstaanjagend groot. Er is veel geld nodig om bijvoorbeeld het milieu in goede banen te leiden. De vergrijzingsgolf [...] vergt eveneens nog enorme aanpassingen van de Nederlandse economie. Tijd voor borstklopperij [...] is daarom nog lang niet aangebroken.