Begroting

DE VOLKSKRANT

Het kabinet-Kok kreeg toen het aantrad, vanuit CDA-kring het verwijt een Randstad-kabinet te zijn. Dat was een onzinnig verwijt, gericht tegen het vermeende grachtengordelgehalte van de coalitie. Toch is inmiddels de vraag op zijn plaats of het kabinet zich niet blindstaart op het westen van het land.

[...] De leefkwaliteit van de Randstad en de bereikbaarheid ervan lenen zich niet voor simpele analyses, en de oplossingen zijn per definitie complex. Toch valt er moeilijk aan de indruk te ontkomen dat de fixatie van het kabinet op een voort te zetten economische ontwikkeling van het Westen het zicht op ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Randstad belemmert. Ten nadele van die Randstad zelf.