Begroting

TROUW

Nederland is de afgelopen vijftien jaar bezig geweest met pompen of verzuipen, of anders gezegd, met overleven. Nu ontstaat er eindelijk weer ruimte om over de koers en daarmee over de kwaliteit van het leven zèlf na te denken. Het kabinet onderkent dat. [...] Toch schuilt hier een probleem, want in welke richting het kabinet koerst is allerminst duidelijk. De troonrede rept vrijwel in één adem van de onontbeerlijkheid van een krachtige economische expansie en van de noodzaak van zorgvuldig beheer van milieu, ruimte en natuur. [...] De maatregelen die nu aan de Kamer zijn gepresenteerd, roepen de vraag op of dit kabinet in staat is die keuzen te maken. Want door de indruk te wekken dat alles tegelijk kan en daar het stempel 'agenda 2000 plus' op te plakken, maskeert het de onderlinge tegenstellingen.