Akkoord over coalitiekabinet in Tsjetsjenië

NOVI ATAGI, 18 SEPT. De onlangs gestaakte aftocht van Russische militairen uit Tsjetsjenië wordt hervat. Bovendien hebben de Russen en de Tsjetsjenen gisteren een principe-akkoord bereikt over een coalitieregering die Tsjetsjenië tot de volgende verkiezingen moet regeren.

De dubbele doorbraak werd gisteren gemeld door Aleksandr Lebed, de secretaris van president Jeltsins Veiligheidsraad en Tsjetsjenië-gezant van de president. Lebed sprak gisteren in Novi Atagi, 25 kilometer ten zuiden van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, met de belangrijkste leiders van de Tsjetsjeense rebellen, president Zelimchan Jandarbijev en legerleider Aslan Maschadov.

Volgens Lebed wordt het vertrek van de Russische troepen uit Tsjetsjenië over drie dagen hervat. Vorige week zette de commandant van de Russische troepen in de opstandige deelrepubliek, generaal Vjatsjeslav Tichomirov, de aftocht van de Russische troepen stil. Hij zei toen dat die aftocht pas wordt voortgezet als de onenigheid over de uitwisseling van de krijgsgevangenen is opgelost.

Volgens generaal Tichomirov eisten de Tsjetsjeense separatisten niet alleen de vrijlating van hun soldaten die door de Russische troepen krijgsgevangen zijn gemaakt, maar ook die van gewone Tsjetsjeense misdadigers die in Russische gevangenissen zitten; daarvan kon geen sprake zijn, aldus Tichomirov.

De Tsjetsjenen van hun kant maakten zich boos over het feit dat de Russen de vrijlating eisten van Russische soldaten die zich volgens de Tsjetsjenen niet in krijgsgevangenschap bevinden maar die worden vermist of die zijn gesneuveld. Lebed zei gisteren niet of, en zo ja hoe, deze conflicten zijn opgelost.

Ook over de samenstelling van de coalitieregering voor Tsjetsjenië trad Lebed niet in detail. Het is de bedoeling dat Tsjetsjenië tot de volgende verkiezingen wordt geregeerd door een regering die bestaat uit vertegenwoordigers van de rebellen en uit leden van de pro-Russische regering die in de loop van de oorlog door Moskou is geïnstalleerd. (AFP)