Zwitserland vernietigt deel vee door BSE

ROTTERDAM, 17 SEPT.De Zwitserse regering heeft gisteren besloten om de komende drie jaar een achtste van de rundveestapel - 230.000 koeien - te slachten. Met die maatregel hoopt de overheid een eind te maken aan de gekke koeienziekte, die ook in Zwitserland heerst.

De Europese Commissie verwierp vanochtend voorstellen van de Britse regering om in het Verenigd Koninkrijk aanmerkelijk minder runderen te vernietigen dan deze zomer in Florence is afgesproken.

Bern liet gisteren weten runderen die voor 1 december 1990 zijn geboren af te gaan maken. Vanaf die datum geldt in Zwitserland een verbod op het gebruik van slachtresten in veevoer. Het land heeft inmiddels 233 gevallen van BSE (bovine spongiforme encephalopathie) aangemeld gekregen, een hersenziekte met dodelijke afloop, die mogelijk via consumptie van vlees kan worden overgebracht op de mens. Zwitserland is na het Verenigd Koninkrijk - dat inmiddels ruim 163.000 gevallen telt - het zwaarst getroffen door de runderziekte. Met de maatregel zet de Zwitserse overheid Londen onder druk, dat heeft laten weten mogelijk helemaal af te zien van een omvangrijke slacht, die door Brussel als voorwaarde wordt gesteld om een wereldwijd exportverbod op te heffen. Dat verbod is sinds maart van kracht, toen de Britse overheid een wetenschappelijk onderzoek naar buiten bracht, waaruit de mogelijke samenhang tussen het eten van - besmet - rundvlees en het ontstaan van een aan BSE verwante hersenziekte wordt verondersteld. Nu wijst Londen op een onderzoek dat recent is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin specialisten uit Oxford stellen dat de ziekte tegen het jaar 2001 van zelf zal verdwijnen en dat grootscheepse slacht daar geen invloed op zal hebben.

De Britse minister van landbouw, Douglas Hogg heeft in Brussel voorgesteld af te zien van de slacht van 147.000 verdachte Britse runderen, wat overeen zou komen met 1,1 procent van de gehele Britse veestapel. Die aankondiging zal naar verwachting tot een felle confrontatie leiden met de andere lidstaten. Britse veehouders hebben volgens Londen sinds mei zo'n 500.000 runderen ouder dan dertig maanden laten vernietigen. De Britse autoriteiten hebben vastgesteld dat het adequaat uitroeien van BSE zou betekenen dat meer dan de helft van de Britse melkveestapel en vijftien procent van het vleesvee zou moeten worden vernietigd. Zo'n ingreep is volgens hun echter politiek niet te verkopen, temeer omdat de ziekte naar verwachting toch binnen vijf jaar verdwenen zal zijn.

Duitse boeren hebben gisteren met honderden geprotesteerd voor het gebouw van de Europese ministerraad in Brussel tegen de EU-politiek inzake BSE. De veehouders hebben sinds het uitbreken van de crisis in maart zwaar geleden door een sterke afname van de consumptie van rundvlees en dientengevolge een fors lagere prijs voor het vlees. De boeren eisen een behoorlijke compensatie voor dat inkomensverlies.

Ambtenaren van de Europese Commissie werken intussen aan een nieuw pakket voorstellen om de BSE-crisis te bestrijden. Zo zou het overschot op de landbouwbegroting van 2,1 miljard gulden moeten worden ingezet om boeren te compenseren. Daarmee zou een eerder voorstel van tafel kunnen, dat akkerbouwers in de gemeenschap voor een deel wil laten opdraaien voor de crisis in de vleessector. De aanpak van de BSE-crisis vergt naar schatting 2,3 miljard gulden.

De andere lidstaten dat in elk geval niet wordt getornd aan de afgesproken maatregelen.