Ziekenfonds Azivo mag niet 'illegaal' leveren

Het Haagse ziekenfonds Azivo mag geen medicijnen meer leveren aan verzekerden van Zilveren Kruis. Dat heeft de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisaties van de Ziekenfondsraad gisteren bepaald. Azivo levert al ruim twee maanden geneesmiddelen aan verzekerden van Zilveren Kruis, maar dat is 'illegaal'.

Apothekersorganisatie KNMP bestudeert nu de mogelijkheid om schade die openbare apothekers door de aktie van de verzekeraars hebben geleden is te verhalen. “Maar,” zegt woordvoerder Hoornweg, “we hebben geen claim klaarliggen.”

Zilveren Kruis is in conflict met onder meer de Haagse apothekers sinds de verzekeraar bekend maakte dit najaar te gaan postorderen. De apothekers menen dat de verzekeraar door het per post sturen van medicijnen aan met name chronische patiënten de krenten uit de pap pikt en bovendien een behoorlijke medicatie-bewaking voor patiënten onmogelijk maakt. De apothekers willen daarom een hoger tarief per aflevering, omdat zij alleen nog worden gebruikt voor noodgevallen. Als gevolg van het conflict heeft Zilveren Kruis geen kans gezien een contract te sluiten. Gevolg is dat patiënten een betalingstermijn krijgen, die overigens ruim genoeg is om in de tussentijd de kosten bij Zilveren Kruis te declareren.

Omdat de apothekers niet meer 'in natura' leveren, verwijst Zilveren Kruis naar de apotheek van concurrent Azivo. Die eigen apotheek is uitzonderlijk, maar ook aan scherpe regels gebonden, zoals het uitsluitend mogen leveren aan eigen ziekenfondsverzekerden. De Haagse apothekers hadden de raad al in juli gevraagd om een standpunt in te nemen, maar toen al werd er op gewezen dat de commissie niet voor 9 september bijeen zou komen.