WHO: in 2020 driemaal zoveel doden door roken

ROTTERDAM, 17 SEPT. Hartaanvallen, kanker en beroertes zullen in 2020 meer doden eisen, ook in onderontwikkelde landen, dan infectieziekten die nu nog wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. De verandering wordt niet zozeer veroorzaakt door nieuwe medische behandelingen als wel door demografische, economische en technologische veranderingen.

De toename van het aantal rokers, vooral buiten de Westerse wereld, zorgt eveneens voor een verschuiving van doodsoorzaken richting kanker en hartziekten. In 2020 zullen jaarlijks 8,4 miljoen mensen, driemaal zoveel als dit jaar, overlijden aan de gevolgen van roken. Tabaksgerelateerde ziekten vertonen een snellere stijging dan ziekte door aids. Mannen in het voormalige Oostblok zullen waarschijnlijk erger lijden onder ziekten die met tabak te maken hebben dan Amerikaanse mannen ooit hebben gedaan. Alleen in Afrika ten zuiden van de Sahara zullen de infectieziekten nog lang de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Wereldwijd zullen ook verkeersongelukken en zelfmoord belangrijke doodsoorzaken worden.

Deze gegevens staan in twee rapporten van de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie over veranderingen in ziekte- en sterftepatronen tot het jaar 2020. De rapporten zijn de eerste resultaten van het project 'The Global Burden of Disease' waar vijf jaar aan is gewerkt door onderzoekers van de Harvard School of Public Health.

De studies hebben tot doel de nationale gezondheidsautoriteiten en de internationale hulporganisaties voor te bereiden op toekomstige gezondheidsproblemen.

In 2020 zal de levensverwachting wereldwijd 71 jaar zijn. Vrouwen in de Westerse wereld zullen de hoogste gemiddelde leeftijd bereiken: 88 jaar. De gewonnen jaren zullen relatief vrij van ziekte zijn, vergeleken met de huidge situatie, waarin veel mensen met chronische infecties kampen.

Nieuwe belangrijke chronische ziekten zijn depressie en dementie. De oorzaak daarvan ligt vooral in de veroudering van de wereldbevolking.

De uitgaven voor medisch onderzoek zijn vaak niet gericht op de veel voorkomende ziekten, schrijven de onderzoekers. Tuberculose, longontsteking en diarree veroorzaken gedrieën wereldwijd momenteel eenvijfde van ziekte en voortijdige dood, maar slechts 0,2 procent van het onderzoeks- en ontwikkelingsgeld in de medische sector wordt aan die ziekten besteed.