Wethouder in Den Haag legt functie neer

DEN HAAG, 17 SEPT.De Haagse wethouder R. van de Laar (VVD) treedt af. Dit heeft hij gisteren binnen zijn fractie aangekondigd. De wethouder van Economisch structuurbeleid, Marketing en Personeelszaken zal zijn aftreden donderdag in de gemeenteraad toelichten.

De positie van Van de Laar was vorige week hoogst onzeker geworden. Leden van de raadscommissie Economische Zaken lieten na overleg met de wethouder weten dat zij diens beleid inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein Laakhavengebied afkeurden. Van de Laar heeft een jaar lang buiten de gemeenteraad om plannen gemaakt om de bestemming van dit terrein achter het station Hollands Spoor gedeeltelijk te wijzigen ten behoeve van woningbouw.

De leden van de raadscommissie achtten vorige week nader fractieberaad noodzakelijk. Wethouder Van de Laar heeft dat beraad niet willen afwachten en de eer aan zichzelf gehouden.

De Haagse VVD-raadsfractie “betreurt het dat de heer Van de Laar heeft gemeend deze beslissing te moeten nemen, maar respecteert zijn afwegingen”, aldus een verklaring van fractievoorzitter mr. drs. G. Verkerk. De grootste raadsfractie van Den Haag gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger. Wellicht is die volgende week bekend, aldus Verkerk. De VVD liet vorige week weten dat de wethouder “niet zorgvuldig” had gehandeld.

Oppositiepartij GroenLinks is tevreden dat Van de Laar vertrekt. “Wat ons betreft had deze stap al veel eerder genomen moeten worden”, aldus fractievoorzitter N. Roozenburg. Hij herinnert aan eerdere confrontaties van Van de Laar met de gemeenteraad: diens plan om ook in het Scheveningse havengebied een bedrijventerrein deels voor woningbouw te bestemmen, een onaangekondigde reis naar Atlanta deze zomer en zijn poging om het Amerikaanse bedrijf Software Support met een financiële bijdrage te bewegen als vestigingsplaats Den Haag te kiezen in plaats van Leiden, waarmee al een voorlopige overeenkomst was gesloten.

Nu heeft de Haagse VVD-wethouder een jaar lang onderhandeld over een deels andere invulling van het bedrijventerrein Laakhaven en daarmee de woede van de gemeenteraad op zijn hals gehaald. In 1993 stelde de raad het contract vast met projectontwikkelaar O.C.L. Devco voor de ontwikkeling van het gebied tot een 'volwaardig bedrijventerrein'. Van de Laar wilde woningbouw in plaats van kantoren omdat de locatie volgens de projectontwikkelaar niet geschikt zou zijn voor kantoren.

Van de Laar verklaarde vrijdag dat hij de raadslieden niet had geconsulteerd omdat hij de commissie een kant-en-klaar voorstel wilde presenteren. De wethouder bood de raadscommissie hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Leden van de raadscommissie Economische Zaken maken zich zorgen dat Van de Laar afspraken heeft gemaakt die niet meer zijn terug te draaien en die mogelijk tot miljoenenclaims van woningcorporatie Patrimonium en projectontwikkelaar O.C.L. Devco kunnen leiden. Patrimonium kondigde eerder aan twee miljoen gulden schade te zullen verhalen als de plannen voor woningbouw, die in een gevorderd stadium verkeren, niet doorgaan.