Vrachtvervoer

Zelden las ik een overtuigender artikel dan dat waarin de heer Bomhoff stelt dat wij de bron van onze welvaart, internationaal vrachtvervoer, verkwanselen als we liever een werkloze wegenbouwer blijven zien dan een ontslagen ambtenaar (NRC HANDELSBLAD, 9 september). Natuurlijk moeten wij het vrachtvervoer ruim baan geven.

Laten wij daarbij vooral het advies van het rapport-Hermans (Betuwelijn) in gedachten houden, dat stelt dat vrachtvervoer en personenvervoer over aparte rijbanen moeten worden geleid, zowel op de rails als op de weg, omdat het verschillende soorten vervoer zijn. Reserveer op autowegen aparte rijstroken voor vrachtauto's. Waar de ruimte ontbreekt, zou de oplossing kunnen worden gevonden in het bouwen van aparte rijstroken op een viaduct boven de bestaande weg. Begin eens met dit te proberen op een knelpunt en pas de daar geleerde lessen toe op het volgende knelpunt, tot je in luttele jaren het efficiëntste wegennet van Europa hebt.

    • J. Ph. Roosegaarde Bisschop