Verlies bij ANP vorig jaar fors groter dan in 1994

ROTTERDAM, 17 SEPT. Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) heeft vorig jaar een verlies geleden van ruim drie miljoen gulden. Dat blijkt uit het niet gepubliceerde jaarverslag van de stichting.

Dat verlies is aanzienlijk groter dan het nadelig saldo van 147.900 gulden dat over 1994 werd opgemaakt. Een deel van dat verlies, 1,2 miljoen gulden, heeft te maken met de liquidatie van het eigen pensioenfonds van het ANP. Maar uit de 'gewone bedrijfsuitoefening' resteert een tekort van 1,8 miljoen gulden. Directeur B.Q. Voors van het persbureau weigerde vanochtend te reageren op de cijfers. “Dat jaarverslag is voor intern gebruik. Het is niet voor u bestemd, en niet voor uw lezers”, aldus Voors.

Door het negatieve resultaat van het ANP is de algemene reserve van de stichting die eind 1994 nog 1,6 miljoen gulden bedroeg, omgeslagen naar een tekort van 1,4 miljoen. Dit negatieve eigen vermogen is in 1995 echter aangezuiverd doordat de deelnemers van het ANP (de omroepen en dagbladuitgevers die tevens belangrijke afnemers zijn) de stichting een achtergestelde lening hebben verstrekt van 3 miljoen gulden. Die lening is volgens hoofdredateur P. Gaanderse al in 1994 afgesproken om te investeren in nieuwe commerciële diensten die het ANP minder afhankelijk moeten maken van de deelnemers. Gaanderse schrijft het tekort vooral toe aan de lagere contributie van de deelnemers. Volgens hem ligt het “commerciële resultaat” slechts 4 ton onder het bedrag dat was begroot.

Het jaarverslag is al in juni aan de deelnemers gestuurd en door de Raad van Beheer van de stichting goedgekeurd. Eerdere jaren was het gebruikelijk dat het personeel van het ANP kort daarop het jaarverslag kreeg, maar dat is tot dusver nog niet gebeurd. “Dat is een misverstand,” zegt Gaanderse: “We zijn er pas net achter gekomen dat het personeel geen verslag heeft gekregen. Deze week nog zal iedereen een exemplaar krijgen.” Volgens Gaanderse heeft de ondernemingsraad het jaarverslag wel op tijd gekregen.

Eerder dit jaar heeft een reorganisatie binnen het ANP 31 arbeidsplaatsen gekost op een totaal van 176 mensen. Volgens ingewijden bij de stichting bestaat er nog steeds grote onrust over de gang van zaken. Gaanderse ontkent dit en spreekt de suggestie tegen als zou er door de ANP-top een nieuwe reorganisatie-ronde worden voorbereid. Het ANP is op dit moment in gesprek met haar afnemers, die minder willen betalen voor de berichten en andere diensten van het ANP. Zo wil de publieke omroep haar bijdrage van een kleine 7 miljoen in 1997 met 25 procent terugschroeven. Ook PCM Uitgevers wil lagere tarieven.

    • Jaco Alberts