Veel geschuif met subsidies, De Appel blijft

DEN HAAG, 17 SEPT. Toneelgroep De Appel in Den Haag zal grotendeels zijn subsidie behouden, zegt staatssecretaris Nuis in zijn vandaag gepubliceerde Cultuurnota. Daarin kent hij voor de jaren 1997 tot en met 2000 meerjarige subsidies toe aan 299 kunstinstellingen. Bijna 500 instellingen hadden subsidie aangevraagd, 61 instellingen krijgen voor het eerst subsidie, voor 23 instellingen vervalt die.

De Raad voor Cultuur adviseerde Nuis de subsidie aan De Appel te stoppen, omdat na het vertrek van Erik Vos weinig vertrouwen was in de nieuwe artistieke leiding. Nuis geeft De Appel 1.247.000 gulden, 420.000 gulden minder dan tot nu toe. De gemeente wil de jaarlijkse subsidie van 2,4 miljoen voortzetten, nu ook het Rijk subsidie geeft.

In de Cultuurnota 1997-2000, met de ondertitel Pantser of ruggengraat, houdt Nuis vast aan de verruiming van het budget voor kunst en cultuur met 32 miljoen per jaar. De Raad voor Cultuur had geadviseerd tot een verhoging met 58 miljoen. Dat betekent vaak geen meerjarige subsidie voor gezelschappen die daarvoor volgens de Raad voor Cultuur op grond van hun kwaliteit in aanmerking zouden komen, zoals het Ives Ensemble. Zoals eerder aangekondigd is er voor monumentenbehoud 275 miljoen gulden extra. Voor cultuur-educatie is er 12 miljoen meer beschikbaar.

In zijn beslissingen over de meerjarige subsidies volgt Nuis goeddeels de adviezen van de Raad voor Cultuur. Dat betekent ondermeer geen subsidie voor het Belcanto Festival in Dordrecht, het Haarlems Toneel, de toneelgroepen Nieuw West, Tender en Taller en de dansgezelschappen Djazzex, Beppie Blankert en het Groningse Reflex verliezen hun rijkssubsidie. Het door de Raad gekritiseerde Theater van het Oosten behoudt de subsidie, Maatschappij Discordia gaat terug van 1.195.000 gulden naar drie ton. De Hoofdstad Operette, de Nationale Reisopera en Opera Zuid krijgen elk iets meer, de twee laatste gezelschappen moeten samenwerken.

Het Fonds voor de podiumkunsten krijgt drie miljoen meer en gaat naar bijna 18 miljoen. Het Nederlands Fonds voor de Film krijgt 1,5 miljoen extra en komt op 17,8 miljoen. Het Fonds voor de letteren krijgt een half miljoen gulden meer om de tekorten te dekken die zijn ontstaan door de subsidiëring van Vlaamse auteurs en het toegenomen aantal literaire vertalingen. Extra geld ten behoeve van andere activiteiten zoals de beeldvorming rond schrijvers en stimuleringsbeurzen wordt afgewezen. Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds krijgt 670.000 gulden extra. Een deel van de tijdschriftsubsidie kan worden besteed aan verkoopbevorderende maatregelen. Voor de exploitatie van een vertalershuis kent Nuis structurele subsidie toe.

Een aantal grote instellingen, dat soms om een forse verhogingen had gevraagd, behoudt veelal grosso modo de oude bedragen. Dat geldt voor de Mondriaanstichting, het Holland Festival, de Nederlandse Opera en het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nuis geeft geen extra geld voor de Première-serie van het Concertgebouworkest, zoals de Raad adviseerde, omdat die volgens hem behoort tot de reguliere activiteiten van het orkest. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest krijgt ook niets extra's voor het Gergjev Festival. Het Holland Festival krijgt wel van het rijk en de gemeente Amsterdam extra geld voor de viering van het 50-jarig bestaan in 1997.

Het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, dat om verhoging had gevraagd tot 51 miljoen gulden, krijgt met 46 miljoen anderhalf miljoen minder dan nu, omdat Nuis een prioriteit legt bij de rentesubsidieregeling ten behoeve van de inkomensvorming van kunstenaars. Een aantal festivals, waaronder de filmfestivals IDFA, Rotterdam en Holland Animation, krijgt een kleine extra bijdrage om hun internationale elan te verhogen en meer buitenlandse media uit te nodigen.

Het Internationaal Arnold Schönberg Instituut dat uit Los Angeles wil verhuizen wordt een onderkomen aangeboden in het Haags Gemeentemuseum. Daarvoor is een subsidie aangevraagd van 1,5 miljoen gulden. Den Haag zorgt voor de huisvesting, waarvan de kosten neerkomen op ongeveer 650.000 per jaar. Nuis stelt zelf acht ton per jaar ter beschikking.