Staking bij de NS lijkt voorlopig afgewend

ROTTERDAM, 17 SEPT. Een dreigende staking bij de Nederlandse Spoorwegen is voorlopig van de baan. De directie van het bedrijfsonderdeel NS Reizigers heeft de bonden een voorstel gedaan over korter werken in ruil voor meer flexibiliteit. De bonden willen hierover eerst met hun leden overleggen. Op 11 oktober praten vakbonden en NS verder.

Het twistpunt is de invulling van de vorig jaar afgesproken 36-urige werkweek. De NS wilden aanvankelijk het personeel iedere dag ongeveer een kwartier eerder naar huis sturen, terwijl de vakbonden eisen dat de arbeidsduurverkorting de vorm krijgt van “herkenbare vrije tijd”, dat wil zeggen hele vrije dagen. De vakbonden hechten hieraan omdat de vrijgevallen uren dan door andere werknemers opgevuld kunnen worden. Zij stellen dat de afspraak over arbeidsduurverkorting (van 38 naar 36 uur) juist is gemaakt om banen te scheppen of te behouden. Op de achtergrond speelt mee dat bij NS duizenden banen worden geschrapt in het kader van de verzelfstandiging.

Afgelopen nacht ging de directie van NS Reizigers overstag: arbeidsduurverkorting in de vorm van vrije dagen en volledige herbezetting. In ruil willen de NS echter meer flexibiliteit van het personeel. Zo zou de minimale werkdag vier uur moeten duren in plaats van vijf, waardoor werknemers eenvoudiger kunnen worden ingeroosterd.

De vakbonden weigeren over de voorgestelde flexibilisering te praten zonder dat ze de mening van hun leden hebben gepeild. De komende weken willen de spoorwegvakbond FSV en de Vervoersbonden FNV en CNV eerst intern overleg voeren. FSV-onderhandelaar G. Hardeveld heeft al laten weten dat hij de voorstellen van de NS niet positief zal presenteren.

Bij de CAO-besprekingen vorig jaar is besloten dat de exacte invulling van de 36-urige werkweek per onderdeel zou worden afgesproken. De vakbonden gaan er vanuit dat de uitkomst van het overleg bij NS Reizigers van invloed zal zijn op het overleg bij de overige bedrijfsonderdelen.