Probleem in coalitie Suriname over ministers

PARAMARIBO, 17 SEPT. In de regeringscoalitie van de nieuwe Surinaamse president Jules Wijdenbosch is onenigheid ontstaan over de benoeming van enkele ministers. Vice-president Pretaap Radhakishun heeft gisteren gedreigd met aftreden als kandidaten benoemd worden met een “omstreden” reputatie.

“Als het team mijn goedkeuring niet kan dragen, zal ik bedanken als vice-president”, aldus Radakishun, die als vice-president voorzitter van de ministerraad is.

Radakishuns bezwaren gelden onder meer de prominente hindostaanse miljonair Atta Mungra, kandidaat voor het ministerie van financiën. Mungra werd enkele jaren geleden op het Surinaamse vliegveld aangehouden op verdenking van deviezensmokkel met in zijn bezit een koffer met honderdduizenden guldens.

De vice-president wil evenmin een ministerschap voor Henk Alimahomed (buitenlandse zaken), evenals Mungra afkomstig uit Radakishuns eigen hindostaanse coalitiepartij BVD (dissidenten van de hindostaanse VHP). Alimahomed vestigde een dubieuze reputatie als minister van volksgezondheid.

Verder heeft Radakishun moeite met Richard Kalloe (openbare werken) en met de voormalige Bouterse-revolutionair Ernie Brunings (Planning en Ontwikkelingssamenwerking).

Bij zijn verkiezing op 5 september gaf Radakishun de “garantie” dat de nieuwe regering de rechtstaat zal handhaven. Hij zei gisteren daarom geen kandidaat-ministers van de NDP van Desi Bouterse te zullen accepteren van wie vermoed wordt dat ze betrokken zijn geweest bij schendingen van mensenrechten. “Ik ben voorstander van clean government.”

Volgens Atta Mungra, een van de financiers van de BVD, zijn alle kandidaten voor ministersposten unaniem aanvaard op een vergadering van de BVD die door Radhakishun werd voorgezeten.

Radakishun verklaarde gisteravond echter: “Het is het prerogatief van de president een kabinet samen te stellen. Ik wacht op hem. Ik weet niet of de genoemde personen wel kandidaat voor een ministerspost zijn.” Twee hindostaanse parlementariërs van de liberale oppositiepartij DA 91 hebben inmiddels hun steun betuigd aan de nieuwe NDP-coalitie.